بایگانی برچسب ها: دانلود تحقیق در مورد اشکانیان (پارت ها)

دانلود مقاله حکومت اشکانیان (پارتیان)

دانلود مقاله حکومت اشکانیان (پارتیان)

دانلود مقاله حکومت اشکانیان (پارتیان) با 38 صفحه و فرمت اجرایی PDF حکومت پارتیان که به آن اشکانیان «Parthian Empire» نیز گفته می شود بعد از سلسله سلوکیان توسط فردی به نام ارشک به وجود آمده و در تاریخ ما نقش بسزایی دارد. در این دوره بود که ایران با رومی ها به جنگ پرداخت که تعداد آن به به 2 بار می رسد. مدیریت قدرتمندی در این شاهنشاهی وجود داشته که تعجب همگان را برانگیخته است. در ادامه توضیحات کامل تری درباره سلسله اشکانیان خواهید خواند....

ادامه مطلب