بایگانی برچسب ها: دانلود تحقیق درباره قیام تحریم تنباکو

دانلود مقاله قیام تنباکو (تحریم تنباکو)

دانلود مقاله قیام تنباکو (تحریم تنباکو)

دانلود مقاله قیام تنباکو (تحریم تنباکو) شامل 63 صفحه و با فرمت اجرایی PDF نام قیامی که قرار است در مورد آن مطلب ارائه کنیم قیام تنباکو که نام های دیگری مانند نهضت تنباکو، جنبش تحریم تنباکو دارد. نام رهبر این قیام میرزا محمد حسن شیرازی است که نقش مهمی در تحریم کردن تنباکو داشت. اگر بخواهیم مذهب قیام کنندگان را هم نام ببریم، شیعیان اثنی عشری بودند که به مخالفت با دولت آن زمان به پا خواستند. همین طور تاریخ شروع شدن این قیام 28 رجب 1307 هـ . ق...

ادامه مطلب