بایگانی برچسب ها: دانلود تحقیق درباره سلسله سلجوقیان

دانلود مقاله ای کامل در مورد سلسله سلجوقیان

دانلود مقاله ای کامل در مورد سلسله سلجوقیان

دانلود مقاله ای کامل در مورد سلسله سلجوقیان از سری مقالات تاریخی 103 صفحه و فرمت اجرایی PDF سلسله سلجوقیان «Seljuq» که البته آن را با نام های دیگری مانند سلاجقه، همینطور آل سلجوق و یا سلجوقی (Seljuk) می شناسند بعد از این که غزنویان بر ایران حکومتی داشتند، آن ها وارد میدان شدند و چندین دهه حکومت می کردند. آن طور که ما متوجه شدیم، اصل و نصب آن ها ترکمن بوده است. این دودمان توسط طغرل بیک پدید آمد. از پایتخت های مهم این حکومت می توان نیشابور،...

ادامه مطلب