بایگانی برچسب ها: دانلود تحقیق درباره سلسله ساسانیان

دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان

دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان

دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان با 44 صفحه و فرمت اجرایی PDF دولت ساسانی که شاهنشاهی ساسانیان «به انگلیسی : Sasanian» نام دارد بعد از حکومت اشکانی شکل گرفت که اولین پادشاه این سلسله اردشیر بابکان نام داشت و آخرین شاه این دولت، نامش یزدگرد سوم بوده اند که مدت زمان حکومت این دودمان نزدیک به 427 سال طول کشید. نام پایتخت این دوره، تیسفون بوده که مکان آن نزدیک به بغداد در کشور عراق بوده است. دین رسمی که ساسانیان در زمانشان رایج بوده،...

ادامه مطلب