بایگانی برچسب ها: دانلود تحقیق درباره جنگ ایران و عراق (جنگ تحمیلی)

دانلود مقاله در مورد جنگ ایران و عراق

دانلود مقاله در مورد جنگ ایران و عراق

دانلود مقاله جنگ ایران و عراق از سری مقالات تاریخی با 42 صفحه و فرمت اجرایی PDF جنگ هشت ساله ایران و عراق که در هنگام وقوع و جریان، غالباً «جنگ تحمیلی» و در پایان و پس از آن «دفاع مقدس» خوانده شد، با نظر داشت وجوه مترتب بر آن نه فقط در مقیاس ملی و درون مرزی، بلکه در عرصه جغرافیای منطقه ای و حتی جهانی یک دخداد تاریخی به شمار می آید و بدین سبب از منظر مطالعات تاریخی موضوعیت تام دارد و بایسته است از این حیث محل توجه و مداقه قرار گیرد. البته ت...

ادامه مطلب