بایگانی برچسب ها: تحقیق درباره سوپاپ موتور ماشین

دانلود مقاله در مورد سوپاپ خودرو

دانلود مقاله در مورد سوپاپ خودرو

دانلود مقاله در مورد سوپاپ خودرو از سری مقالات مکانیک با 39 صفحه و فرمت اجرایی Word سوپاپ «Valve» یکی از قطعات خودرو می باشد که بر روی سرسیلندر از موتور ماشین آن را می شناسند. معنی این کلمه به معنای دریچه است که شکل ظاهری آن شبیه قارچ می باشد. وظیفه اصلی سوپاپ کنترل و مدیریت برای ورود و خروج دود است. یا به عبارتی دیگر اول از همه هوا را وارد سوپاپ می شود و که در مدت زمان مشخصی هوا را که به عنوان احتراق وارد آن شده بود، از خود خارج می کند. م...

ادامه مطلب