خانه » مقالات روانشناسی » دانلود مقاله علل بزهکاری جوانان و انگیزه های بزهکاری آنان

دانلود مقاله علل بزهکاری جوانان و انگیزه های بزهکاری آنان

دانلود مقاله علل بزهکاری جوانان و انگیزه های بزهکاری آنان از سری مقالات روانشناسی با 156 صفحه و فرمت اجرایی Word

علل بزهکاری جوانان به نظر شما چه می باشد؟ انگیزه های بزهکاری آنان را چگونه توصیف می کنید؟ در این مقاله می خواهیم این دو مقوله را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر یکی از روانشناسان بزرگ می گوید : علل بزهکاری جوانان در زمان قحطی و کمبود مواد غذایی بیشتر از نیاز جسمی او است و در جوامع تهی دستان و گرسنگان این کیفیت برای بزرگسالان مصداق دارد هر چند عامل اقتصادی در سرقت ها مؤثر است ولی گاهی جوانان هم که از خانواده های توانگر و مرفه هستند سرقت می شوند و به دام باندهای دزدان در می آیند و یا تحت تأثیر علل روانی مرتکب می شوند. البته در ادامه بیشتر در این باره خواهیم خواند و خواهیم دانست. در مقاله علل و انگیزه های بزهکاری جوانان مطالب زیادی آمده است که ما در زیر به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم :

 • در ابتدا تعریف و تاریخچه بزهکاری بیان شده است تا شما به عنوان مقدمه با موضوع اصلی آشنا شوید.
 • در ادامه طبقه بندی بزهکاری و انواع جرم های ارتکابی نام برده شده و هر کدام توضیح داده شده است.
 • سپس علل و عوامل مؤثر در بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 • همچنین نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران یکی دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش دیده می شود.
 • مطالب زیاد دیگری مانند بیان مسئله، سئوالات تحقیق، اهمیت مسئله، پیشینه های تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و … در این تحقیق آمده است که به دلیل زیاد بودن آنها از نوشتن آن ها معذوریم.

علل و عوامل بزهکاری جوانان

بررسی علمی مسئله بزهکاری جوانان، امروزه در دستور کار مؤسسات و مراکز پژوهشی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. نتایج علمی گرفته شده از این تحقیقات، که خود محصول تلفیق کار عملی و نظری است می تواند در سالم سازی یک جامعه، موثر واقع شود.

مسئله بزهکاری جوانان یکی از حادترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی امروز جوامع بشری است. ارتکاب جرم، به ویژه در جهان سرمایه داری و صنعتی، روز به روز ابعاد گسترده تری می یابد و توجه حقوقدانان، جامعه شناسان، روانکاوان و روانشناسان را بیش از پیش به خود جلب کرده است.

علل و عوامل بزهکاری جوانان

علل و عوامل بزهکاری جوانان

محققان و کارشناسان بر پایه تحقیقات علمی خود به این اصل معترفند که اوضاع و احوال اجتماعی و خصوصیات خانوادگی، عوامل مهم پیدایش بزهکاری جوانان در جامعه است. رشد بی رویه نظام سرمایه داری، بی ارزش شدن خصوصیات فرهنگی و بها دادن بیش از حد به مادیات، از عوامل مهم پدید آورنده این معضل اجتماعی است. دزدی، ضرب و جرح و فروش مواد مخدر از اشکال شناخته شده بزهکاری نوجوانان و جوانان و اقدامات تربیتی و آموزش شغلی، از راه های مهم جلوگیری و مبارزه با این برای بررسی و تجزیه و تحلیل بزهکاری باید به تئوری هایی که در این باره وجود دارد توجه داشت و پی برد که بزهکاری در چه شرایطی به وجود می آید و عوامل ایجاد کننده آن چیست. این تئوری ها، خود محصول سال ها کار تحقیقی است که به عنوان معیارهای علمی، مسأله بزهکاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و کاربرد و ارزش آن ها در این است که در چهارچوب مشخص زمانی و مکانی خاصی قرار نمی گیرد. این تئوری ها، مسأله بزهکاری را از دیدگاه روانکاوی، جامعه شناسی – اقتصادی و روانشناسی اجتماعی، بررسی می کند. تئوری های مربوط به بزهکاری جوانان را می توان به اشکال زیر معرفی و تجزیه و تحلیل کرد :

 1. تحلیل روانکاوی : زیگموند فروید معتقد است که ریشه های بزهکاری را می بایستی در کمبودها و شکل نگرفتن شخصیت فردی – اجتماعی و مسائل روانی فردی – اجتماعی و مسائل روانی فرد در دوران کودکی جست و جو کرد. ارضاء نشدن امیال انسانی، کمبود و با فقدان مهر و محبت، صدمه دیدن احساسات و عواطف، وجود اختلافات خانوادگی، شکل نگرفتن و کامل نشدن وجدان و آگاهی انسان ها را می توان از علل اصلی بزهکاری نام برد.
 2. نظریه زیربنای «نظام» اجتماعی : این نظریه، مسأله بزهکاری را از این دیدگاه رشد بی رویه سرمایه داری، پیدایش تمدن و تجدد و از بین رفتن سنت ها و از هم گسستن رابطه انسانی و عاطفی بررسی می کند. «امیل دورکهایم» معتقد است تقسیم ناعادلانه کار و شکل تولید کار در جوامع صنعتی و سرمایه داری باعث از بین رفتن روابط عاطفی – انسانی افراد می شود. در جامعه ای که تقسیم کار عادلانه نیست، تضاد اجتماعی شکل می گیرد و عدالت احتماعی مفهوم خود را از دست می دهد و در چنین حالتی راه های زندگی کردن و هدف های آن از مسیر بهنجار و قانونی خود خارج می شود و راه های غیر قانونی و مجرمانه پدید می آید.
 3. نظریه روانکاوی اجتماعی : از این دیدگاه، عوامل بزهکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد. بلکه خود عمل بزهکاری از نظر اخلاقی و معیارهای اجتماعی هر فرهنگی مورد بررسی و پرسش قرار می گیرد. به عنوان مثال، رابطه بین قانون و قانون شکن، سنت و سنت شکن و مجازاتی که برای بزهکاری مورد نظر است می شود. بزهکاری از این نظر گاه، به عنوان نوعی انتقام گیری از قوانین حاکم و شرایط ناعادلانه اجتماعی و اقتصادی بررسی و به این نتیجه منتهی می شود که چنین تضاداهایی افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. احساسات تهاجمی و دیگر آزاری (سادیسم) هنگامی پدید می آید که فرد احساس کند در جامعه توسط گروهی استثمار می شود و راه های مبارزه با این مشکل را در اعمال بزهکارانه خود جست و جو کند و این نوع انتقام جویی را، مقری برای آرامش فکری و ارضاء خواسته های خود بیندازد.
 4. نظریه کنترل اجتماعی و خانوادگی : در این نظریه عقیده بر این است که عدم کنترل نوجوانان و جوانان از طرف خانواده و از طریق سازمان های اجتماعی یکی دیگر از عوامل زمینه ساز بزهکاری است، عدم تحقیق خواسته ها و اعمال نوجوانان و جوانان و کمبود نظارت خانواده و میزان امکانات آموزشی دارای اهمیت خاصی است.
 5. نظریه مارکسیستی : در نظریه مارکسیسم، بزهکاری محصول تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی است. احساس فقر و بدبختی و محروم بودن از امکانات مادی از عوامل به وجود آورنده زمینه بزهکاری است.
 6. نظریه از دیدگاه پایگاه اجتماعی – اقتصادی فرد : شغل و شکل کار اقتصادی، پایگاه اجتماعی، وابستگی طبقاتی و موقعیت خانوادگی افراد، در مسئله بزهکاری دارای اهمیت بسیاری است. توفیق نیافتن در زندگی خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و تکامل نیافتن خصوصیات اجتماعی – انسانی باعث ایجاد نفرت نسبت به افراد جامعه می شود و این خود برای شکل گرفتن مسئله بزهکاری حائز اهمیت است. بیکاری، وابستگی، عدم اطمینان نسبت به دیگران، نداشتن شخصیت اجتماعی و کمبودهای مادی، زمینه را برای پیدایش مشکلات روانی و سرانجام برای بزهکاری آماده می کند.

انواع بزهکاری نوجوانان و جوانان

 1. دزدی و غارت : برابر آمار منتشر شده، یک دوم بزهکاری نوجوانان و جوانان، دزدی و غارت است. این ارقام در مورد پسران (بیشتر در دزدی های بزرگ و غارت) و دختران (در دزدی های کوچک) صادق است. مسئاله دزدی با بالا رفتن سن افراد کاهش می یابد. دزدی کالا از مغازه ها و سرقت دوچرخه و موتورسواری از اشکال این نوع دزدی است. براساس آمار تهیه شده 75 درصد از جرم های ارتکابی به این نوع بزهکاری مربوط می شود.
 2. ضرب و جرح عمدی : ضرب و جرح عمدی یکی دیگر از اشکال بزهکاری اسست که بعد از دزدی حائز اهمیت بسیار است. این نوع بزهکاری بیشتر با دزدی همراه است و بیشتر در محیط های تجمع افراد پیش می آید. قدرت بدنی افراد، مسبب ضرب و جرح است. پنجاه درصد از جوانانی که مورد سئوال قرار گرفته اند قبلاً به ضرب و جرح متهم بوده اند.
 3. مصرف و فروش مواد مخدر : مصرف و فروش مواد مخدر یکی از انواع رو به رشد بزهکاری است و این خود، سرآغازی است برای ارتکاب دیگر اشکال بزهکاری، برای تهیه پول و خرید مواد، شخص معتاد، مجبور است دست به دزدی و یا کارهای غیر قانونی دیگر بزند. در مورد دختران بیشتر مسئله خود فروشی پیش می آید.
5000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز