خانه » مقالات مدیریت » دانلود مقاله در مورد مدیریت زنجیره تامین (SCM)

دانلود مقاله در مورد مدیریت زنجیره تامین (SCM)

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین (SCM) از سری مقالات مدیریت با 95 صفحه و فرمت اجرایی Word

مدیریت زنجیره تامین «SCM» یا (Supply Chain Management) اصطلاحی است که بر تعامل‌ بین‌ بازاریابی‌، لجستیک و تولید می‌ پردازد. نکته مهم در مورد مدیریت زنجیره تامین آن است که دیدگاه ما‌ را از یک زنجیره درون عملیاتی به یک دیدگاه بین عملیاتی و حتی به‌ یک دیدگاه بین سازمانی‌ تغییر‌ می‌ دهد.

مشخص است که انجام هماهنگی‌ های بین عملیاتی و بین سازمانی مشکلات متعددی را فراسوی مدیران زنجیره تامین ایجاد می ‌کند. زیرا، ابزارها و تکنیک های سنتی و مرسوم دیگر کارایی ندارند بلکه به پارامترهای جدیدی‌ نیاز است از جمله سیستم ‌های مشارکت اطلاعاتی و شیوه‌ های تخصیص مزایا، تا در این زنجیره وسیع و گسترده بطور یکپارچه و هماهنگ به منظور بقا سازمان عمل کند. زیرا رمز بقای سازمان ها ارضای نیاز و علایق مشتریان‌ می ‌باشد‌ بدین منظور روش حل اختلاف و روش ‌های افزایش همکاری بین اعضا کانال تامین مطرح می ‌باشد.

آشنایی بیشتر با مدیریت زنجیره تامین

در قرن بیست و یکم، سرعت بخشی و پاسخگویی سیستم‌ های مدیریتی سنتی از جمله سیستم ‌های برنامه ‌ریزی منابع تولید (MRP)، فاقد کارایی لازم است. زیرا، این سیستم‌ ها، مربوط به چند دهه پیش‌ می ‌باشند و برای پیشبرد تولید انبوه ابداع شده بودند که در آن زمان روشی برای مدیریت مواد و موجودی ‌ها بود. امروزه سیستم ‌های مدیریتی دیگری مطرح شده اند از جمله مدیریت زنجیره تامین‌ که‌ هواداران‌ زیادی دارد.

مدیریت زنجیره تامین ‌(SCM‌) تفاوت‌ چشمگیری با روشهای برنامه ‌ریزی منابع تولید سنتی (MRP) دارد. بدین معنی که در SCM به جای اتکا بر کالاهای موجود در انبار‌، محصولات‌ مورد‌ نیاز براساس سفارش و محدودیت ‌های شناخته شده از موسسات‌ فروشنده‌ تهیه می ‌شود. در این زمینه به تعامل بین بازاریابی، لجستیک و تولید اهمیت زیادی داده می ‌شود.

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین

در این رابطه، فرض ‌هایی‌ وجود‌ دارد‌ که عمدتا با مدیریت کانال لجستیک، در قالب مرزهای قانونی‌ شرکت‌ ها مرتبط می ‌شود از جمله رابطه بین شرکت ‌ها و تامین ‌کنندگان. نکته بسیار مهم و کلیدی آن است که در مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تولید کنندگان‌ و مشتریان‌ از‌ یکدیگر دیدگاه ما را از یک زنجیره درون عملیاتی به یک دیدگاه‌ بین‌ عملیاتی‌‌ و حتی به یک دیدگاه بین سازمانی‌ تغییر داده است.

تعاریف مدیریت‌ زنجیره‌ تامین‌

مفاهیم گوناگونی از مدیریت زنجیره تامین ذکر شده که در سازمان ‌ها و محیط های تجاری و صنعتی با‌ توجه به‌ ماموریت ‌ها و اهداف به نحوی متفاوت توسعه یافته است. هرچند در این میان اصول‌ کلی‌ کمتر‌ دچار تحول شده است، لیکن جزئیات بسته به سازمان ‌های مختلف و نظریات تحقیق متفاوت می ‌باشد.

به باور‌ مایکل‌ پورتر تمام فعالیت ‌های اصلی و پشتیبانی که سبب ارتقا ارزش محصول و حرکت آن به‌ سمت‌ مشتری‌ می ‌شود را زنجیره تامین گویند.

تعریف عملیاتی مدیریت زنجیره تامین در صنایع : هماهنگ ‌سازی فعالیت ‌های مربوط به تامین ‌کنندگان‌ مواد‌ اولیه با فعالیت ‌های مربوط به عرضه ‌کنندگان محصول به‌ منظور‌ تولید محصول‌ به موقع و تلاش جهت کاهش دادن فعالیت ‌هایی‌ که در‌ راستای فرآیند های کلی سازمان منجر به ارزش محصول نمی ‌شود.

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

در اوایل دهه 1960 اولین کتاب در‌ زمینه‌ مدیریت زنجیره تامین نوشته شد و کارشناسان مطالعه در مورد رابطه داخلی بین‌ انبارش‌ و حمل ‌و نقل‌ را آغاز کردند. حاصل این مطالعات، مدیریت توزیع بود که انبار و حمل ‌و نقل را یکپارچه نموده‌ و باعث‌ کاهش‌ موجودی ها از طریق ایجاد حمل ‌و نقل سریع ‌تر و مطمئن ‌تر گردید.

از نتایج دیگر این‌ تغییر‌، کاهش زمان برآورده شدن سفارش، کاهش دوره‌ های پیش ‌بینی و افزایش دقت پیش ‌بینی ‌ها بود. در این مرحله، ارتباط‌ اطلاعاتی‌ بین سطوح مختلف در انبارش (کارخانه، توزیع‌ کننده منطقه‌ ای، توزیع‌ کننده محلی) نیز بهبود‌ یافت‌. در این مقطع‌ زمانی‌ خاص‌، مدیریت زنجیره تامین را نوعی مدیریت لجستیک‌ گسترده ‌تر‌ و وسیع‌ تر می ‌دانستند و به همین دلیل، در سال 1962 شورای ملی مدیریت توزیع فیزیکی‌‌ (NCPDM‌) مدیریت توزع فیزیکی را به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌ کند‌:

«اصطلاحی که در تولید و تجارت به‌ کار‌ می ‌رود و به توصیف محدوده وسیعی از اقدامات و فعالیت ‌های اساسی می پردازد که‌ از‌ انتهای خط تولید کالاهای ساخته شده‌ تا مصرف ‌کننده را دربر می ‌گیرند‌ و در‌ بعضی موارد فعالیت ‌ها و اقداماتی که‌ مربوط‌ به تامین مواد خام تا شروع خط تولید می ‌باشند را نیز شامل می ‌شود‌».

پس از بی‌ نظمی ‌هایی‌ که‌ در‌ اواخر دهه 1970‌ و اوایل‌ 1980 در حمل ‌و نقل صورت‌ گرفت‌، ضرورت هماهنگ کردن اقدامات داخلی و خارجی سیستم تولید به وجود آمد که قبلا به‌ آنها‌ توجهی نمی ‌شد و به همین دلیل NCPDM‌ تعریف‌ خود را‌ اصطلاح‌ نمود‌ و تاکید بیشتری بر ادغام و یکپارچه ‌سازی‌ فعالیت ‌های مختلف اعمال نمود.

دانلود تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

دانلود تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

ساختار‌ مفهوم‌ مدیریت‌ زنجیره تامین

امروزه SCM ، مرکب است از بازاریابی، لجستیک و تولید می ‌باشد.

ابعاد سه ‌گانه مدیریت زنجیره تامین

  1. هماهنگی‌ درون‌ عملیاتی‌ : عبارتند از اجرای فعالیت ها و فرآیند ها در درون عمل لجستیک یک شرکت.
  2. هماهنگی فعالیت های بین عملیاتی ‌: عبارتند از فعالیت های که بین قسمت های مختلف عملیاتی یک شرکت رخ می دهد مثل‌ لجستیک و امور مالی، لجستیک‌ و تولید‌ و لجستیک و بازاریابی.
  3. هماهنگی فعالیت ‌های بین سازمانی زنجیره تامین : عبارتند از فعالیت ‌هایی که در کانال جریان تولید بین شرکت ‌های مستقل حقوقی رخ می ‌دهند مثلا بین یک شرکت و تامین کنندگانش.

عامل تفکیک ‌کننده هر یک‌ از سه سطح بالا، میزان کنترلی است که مدیر جریان تولید برای دست‌ یابی به هماهنگی‌ ها اعمال می ‌کند. چناچه هماهنگی بین فعالیت های تحت سرپرستی و مسئولیت مدیر جریان تولید باشد هماهنگی نسبتا آسان‌ است‌ مثلا بین حمل ‌و نقل و انبار.

هنگامی که فعالیت های مربوط به زنجیره تامین شامل قسمت های عملیاتی دیگری، فراتر از عملیات جریان تولید در درون یک جهت پشتیبانی از چنین سیستم گسترده شرکت‌ باشد‌، کنترل مدیر به مراتب سخت ‌تر خواهد شد.

از آنجائی که هر یک از این واحدها انگیزه‌ ها و پاداش های متفاوتی برای خود دارند، یکپارچه ‌سازی آنها بسیار مشکل می ‌شود. حال، چنانچه فعالیت های ‌مربوط به‌ زنجیره‌ تامین بین چند شرکت باشد؛ مشکل کنترل سخت ‌تر می‌شود. زیرا مدیر عملیاتی بر فعالیت های بین شرکت ها کنترل بسیار اندکی دارد یا اصلا کنترلی در این زمینه ندارد و باید متوسل به‌ ابزارها‌ و تکنیک های‌ مدیریتی شود که ضرورتا در‌ درون‌ آن‌ شرکت قابل حصول نیستند و همین امر، چالش های جدیدی را برای مدیران ایجاد می ‌کند.

از دیدگاه لیندرز و فرون‌ این مشکلات عبارتند از‌ :

  1. توانایی‌ مدیر‌ جریان تولید به انجام کاری که وسعت و دامنه‌ زیادی‌ دارد و شامل مسئولیت ها و اختیارات سازمانی متعددی می شود.
  2. سیستم ‌های نرم ‌افزاری و رایانه ‌ای که لازم است.

قصد داریم در این مطلب مقاله ای تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید استفاده لازم را از آن ببرید. این مقاله از 4 فصل تشکیل شده است که در زیر می توانید عنوان این چهار فصل را مشاهده نمایید :

  1. در فصل اول توضیحات کلی پیرامون SCM داده شده و شما با این مقوله بیشتر آشنا می شوید.
  2. فصل دوم بیشتر به موضوع معیار های عملکرد سیستم مدیریت زنجیره تامین پرداخته است.
  3. در سومین فصل این مقاله، مدل های مربوط به Supply Chain Management نام برده و چند مثال و توضیح مرتبط آورده شده است.
  4. و در فصل آخر تامین خارجی در SCM مورد بررسی قرار گرفته شده است.
5000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز