خانه » مقالات رایگان » دانلود رایگان مقاله عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

دانلود رایگان مقاله عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

دانلود رایگان مقاله عوامل مالی موثر بر عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد ایران با فرمت PDF

بانک های خصوصی به عنوان مهمترین منبع تامین نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه کشور برخوردارند و توان بانک ها در تامین نیازهای مالی، به شکل قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی و عملکرد بنگاه های کشور تاثیرگذار است.

از این رو توجه به کارآمدی و اثربخشی این نظام های مالی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است. متاسفانه در سال های اخیر شاهد روند فزاینده نارضایتی تولید کنندگان از کمبود نقدینگی و ناتوانی بانک ها در تامین نیازهای مالی آنها بوده ایم این در حالی است که میزان نقدینگی موجود در کشور به مراتب نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است.

پژوهشگر این مقاله سرکار خانم نعیمه میرسراجی می باشند که از ایشان بابت ارسال این مقاله برای سایت دانلود مقاله تشکر می کنیم. اگر شما هم مقاله، تحقیق و یا مطلبی دارید می توانید از قسمت تماس با ما آن را برای ما ارسال کنید تا آن مقاله با نام شما و به صورت رایگان در سایت قرار داده شود.

در ابتدا شما باید چند مورد آشنا شوید تا بعد وارد بحث اصلی یعنی عملکرد بانک های خصوصی در ایران شویم.

تعریف ارزیابی عملکرد مالی

اولین سیستم های سنجش عملکرد مالی کسب و کار، مثل آن هایی که به وسیله دوپونت و جنرال موتورز در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخص های مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند.

عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعد ها در سال 1951، وقتی که رالف کوردینزر، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک ماموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد مالی شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد.

عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

عملکرد بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

ادبیات ارزیابی عملکرد مالی فراوان، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد مالی وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد مالی بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود. بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد مالی از این طریق ممکن نیست دقیقاً موسسات را برای پیگیری عملکرد مالی بالا شرح دهد.

معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد مالی ممکن نیست. نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند نه ثابت می کند کدام یک بیشترین سود را دارند.

بررسی عملکرد بانک های خصوصی فعال در کشور

بر اساس ماده 89 قانون برنامه سوم، بانک مرکزی موظف به‌ اعطای‌ مجوز‌ تأسیس بانک خصوصی‌ شد و شورای پول و اعتبار با توجه به‌ مصوبه 849 این شورا (چگونگی تأسیس و فعالیت بانک های‌ ‌خصوصی) مجوز تأسیس چهار بانک خصوصی (پارسیان، سامان، کارآفرین و اقتصاد‌ نوین‌) را‌ صادر کرد.

بررسی عملکرد کلی بانک های خصوصی طی سال های‌ مورد‌ نظر‌ رشد قابل توجه این بانک ها را در زمینه جذب سپرده و اعـطای تسهیلات نشان می ‌دهد. همچنین‌ تأیید کننده‌ نقش فعال آنها در خدمات‌ الکترونیک و استفاده از شیوه‌ های بین المللی ارائه‌ خدمات‌ بانکی‌ است.

این موضوع حکایت از نیاز اقتصاد کشور به نهادهای مالی رسمی و توانایی آن در‌ ایجاد‌ چنین‌ مؤسسه‌ هایی دارد که نقش مهمی‌ در جلوگیری از جذب منابع مالی در‌ بخش‌ غیر رسمی اقتصاد توسعه این بخش دارد. توسعه بخش‌ رسمی به طور خودکار موجب محدود شدن‌ فعالیت های‌ غیر رسمی مالی در اقتصاد و رقابت صحیح در این بخش می ‌شود، توسعه‌ بانک های‌ خصوصی به عنوان جزء مهمی در مباحث‌ مالی‌ اقتصاد‌ از اهمیت‌ ویژه ‌ای برخوردار است.

موانع ایجاد بانک خصوصی جدید

برای ایجاد بستر مناسب‌‌ برای‌ توسعه‌ بانک های خصوصی وجود سیاستگذار پولی مستقل و معتبر در اقتصاد کشور لازم است تا بتواند‌ با‌ انعطاف ‌پذیری کامل در راستای اجرای سیاست های مورد نظر خود نظیر رقابت ‌پذیری نظام‌ بانکی‌ در‌ کشور‌ گام بردارد. اعطای اختیارات کافی به بانک مرکزی و شفافیت قوانین و روابط، بهینه‌ شدن اجرای سیاست ها‌ و پاسخگویی‌ بانک را به همراه داشته و روند رشد بانکداری خصوصی و رقابت بانک ها را‌ سرعت‌ می ‌بخشد‌.

البته پیش ‌شرط لازم برای تأمین استقلال سیاستگذار پولی شفافیت رابطه دولت با این نهاد و تأثیر‌ میزان‌ دخالت‌ نهادهای دولتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در تصمیم ‌گیری های گوناگون نظیر اعطای مجوز برای‌ تأسیس‌ نهادهای مالی است. تأمین شفافیت کافی همراه با اجرای قوانین به جای‌ روابط تسریع روند افزایش‌ کارایی‌ سیاست های پولی را به همراه دارد.

خصوصی سازی بانک ها

کسانی که خصوصی‌ سازی بانک‌ ها را پیشنهاد می ‌دهند، معتقدند بهبود ‌‌سیستم‌ بانکی علاوه بر منافعی که برای خود بانک ‌ها دارد، موجب رشد کلی اقتصاد‌ و پیشرفت‌ در‌ سایر بخش ‌ها و تخصیص بهینه ‌تر منابع به فعالیت‌ های اقتصادی می ‌گردد. اما آیا واقعا بانک دولتی از‌ بانک‌ خصوصی ناکاراتر است؟ آیا عملکرد بانک ‌های خصوصی از عملکرد رقبای دولتی‌ شان بهتر است؟ شواهد زیادی در‌ مورد کارایی و عملکرد بانک ‌ها‌ با‌ توجه به نوع مالکیت آنها وجود دارد. غالب شواهد نشان می‌ دهند که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت‌ خصوصی دارد.

مقایسه عملکرد بانک های دولتی با بانک های خصوصی

مقایسه عملکرد بانک های دولتی با بانک های خصوصی

مقایسه عملکرد بانک‌ های دولتی و خصوصی

سوال اساسی که می ‌توان در بدو امر به آن توجه کرد، این است‌ که آیا الگوی بانکداری‌ خصوصی‌ ایران در چند سال اخیر و عملکرد فعلی آنها، توجیه‌ کننده فرایند خصوصی ‌سازی بانک‌ های دولتی می ‌باشد یا خیر؟ اگرچه با اعداد ارایه شده، می ‌توان فرایند رو به ‌رشد بانک ‌های خصوصی کشور را به‌ سیاستگذاران، بانکداران و فعالان اقتصادی اثبات کرد، ولی آیا می ‌توان این فرایند را کارآمد هم تلقی نمود؟ و آیا این فرایند گریز ناپذیر است؟

تامین منابع بانک

تامین منابع، به عنوان موتور محرک نظام بانکی کشور، نقش اساسی را در فعالیت‌ های بدهکار مدارانه بانک‌ ها‌ ایفا‌ می‌ کند. اگرچه نظارت موسسات ناظر بر این بخش از منابع بانک‌ های خصوصی در فرایند دولتی و خصوصی شدن بانک‌ ها به نفع بانک ‌های خصوصی نیست، ولی علی رغم حضور ضوابط بر هم‌ زننده‌ تعادل‌ و رقابت بین بانک ‌های دولتی و خصوصی‌، سهم‌ بانک‌ های‌ خصوصی از لحاظ تجهیز منابع دارای رشد بوده است.

برای حمایت از پژوهشگر و سایت downloadarticle.ir، از شما عزیزان تقاضا داریم که این مطلب را با دکمه های مربوط در همین صفحه به اشتراک بگذارید.

رایگان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز