خانه » مقالات تاریخی » دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان

دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان

دانلود مقاله در مورد شاهنشاهی ساسانیان با 44 صفحه و فرمت اجرایی PDF

دولت ساسانی که شاهنشاهی ساسانیان «به انگلیسی : Sasanian» نام دارد بعد از حکومت اشکانی شکل گرفت که اولین پادشاه این سلسله اردشیر بابکان نام داشت و آخرین شاه این دولت، نامش یزدگرد سوم بوده اند که مدت زمان حکومت این دودمان نزدیک به 427 سال طول کشید. نام پایتخت این دوره، تیسفون بوده که مکان آن نزدیک به بغداد در کشور عراق بوده است. دین رسمی که ساسانیان در زمانشان رایج بوده، دین زرتشت بوده که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آن داده می شود.

مقاله ای کامل در مورد سلسله ساسانیان از سری مقالات تاریخی گردآوری کرده ایم که مطالب مهمی که در این مقاله به کار برده شده : جامعه ساسانی، نام پادشاهان ساسانی، پیامبر دوره ساسانیان و … که مطمئناً مطالبی که در این تحقیق آمده است کمک زیادی به شما در این باره می کند.

معرفی سلسله شاهنشاهی ساسانیان

تشکیل دولت ساسانی

ابتکار اتحاد ایران در چارچوب یک حکومت واحد، پس از تغییر دولت پارت، از پارس آغاز شد، این جا زمانی نخستین مرکز دولت های هخامنشی بود.

پارس که در زمان سلوکیان دارای استقلال سیاسی مشخصی بود، بعدها که در قلمرو پارت ها قرار گرفت دارای حقوق یکی از شاه نشین های تابع آن حکومت گردید. فرمانروایان این منطقه در حدود سده دوم ق.م. به «شاه» ملقب شدند. برای خود سکه زدند. از نقوش روس سکه هایشان چنین بر می آید که آنها سنت های سیاسی ایران باستان را نگاه داشته بودند، به آتش مقدس احترام می گذاشتند و خدای بزرگ زرتشتیان را که اهورامزدا بود، ستایش می کردند. آخرین دودمانی که در زمان آرشاک ها در فارس فرمان می راندند بازرانگید و آخرین «شاه» این دودمان گوچهر به شمار می آید. مرکز پارس استخر بود (نزدیک پرسپولیس).

پارس از چند فرمانداری تشکیل می شد. فرماندار یکی از این شهرها، بابک از دودمان ساسان بود، او که در عین حال کاعن معبد بزرگ آناهیتا به شما می آمد، به سال 208 میلادی یا 209 میلادی قدرت شاهی پارس را به دست گرفت، گوچهر را سرنگون کرد و او را کشت. پس از مرگ بابک (222-م.) پسرش اردشیر دامنه قدرتش را گسترش داد و چند استان مجاور پارس مانند استان کرمان، خوزستان را گرفت و چند شاه نشین کوچک دیگر را که جزو قلمرو پارت ها بودند به متصرفاتش ملحق کرد، اردوان پنجم را شکست داد. بیدرنگ پس از این اقدام به سال 226-م. (یا 227-م.) اردشیر به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری کرد. و اینگونه دولت ساسانی تشکیل شد. پایتخت دولت ساسانی را شهر دوتائی کنار دجله یعنی تیسفون – سلوکید (به وه اردشیر تغییر نام داد) قرار داد. استخر به عنوان دومین پایتخت به شمار آمد.

نظام اجتماعی و حکومتی ساسانیان ایرانی

اسناد و منابع تاریخی، کم و بیش ساختمان اجتماعی ایران را در زمان ساسانیان روشن کرده اند. بی گمان در این دوره نظام برده داری در حال از هم پاشیدگی بود و نظام جامعه قرون وسطائی اولیه پا گرفت. اما شکل رویداد این جریان ها و دگرگونی این مرحله تاریخی دست روشن نیست. در هر حال در سده های سوم – چهارم میلادی هنوز روابط نظام برده داری سخت رواج داشت. منابع یونانی و دیگران غالباً یادآوری کرده اند که لشکریان ایران ده ها هزار تن از مردم سوریه، ارمنستان و دیگران را به بردگی گرفته اند. در کنار اسیران جنگی، دهقانان ایرانی ای که به پرداخت مالیات تونا نبودند، به عنوان برده دیده می شدند.

سینی از زمان ساسانیان

سینی از زمان ساسانیان

اختیار لقب «شاهنشاه ایران و انیران» به وسیله حکومت ساسانی گویای این ادعا بود، البته در جهان پندار، که اینان خود را پادشاه تمام جهان می شناساندند. شاهنشاه حتماً بایستی به دودمان ساسانی وابسته می بود، اما درجه بستگی وارث تاج و تخت به دودمان ساسانی دقیقاً تعیین نشده بود. قدرت شاه نشانه ای از قدرت خداوند به شمار می آمد و هیچ چیز نمی توانست آنرا محدود کند. دربار شاه دارای جاه و جلال و شکوه فوق العاده ای بود و برای بزرگ نمائی دربار سلطنتی مراسم و تشریفات ویژه ای انجام می گرفت.

دولت از مذهب پشتیبانی می کرد و همه مردم بایستی به دین زرتشتی مؤمن می بودند. کلیه رعایای شاه به چهار دسته یا صنف یا «کاست» تقسیم می شدند که بردگان جزو این دسته بندی نبودند. هیچ فردی حق نداشت تغییر صنف بدهد. نسبت به صنف بندی طبقاتی دوره اوستا، در زمان ساسانیان دگرگونی هایی اساسی پدید آمد، این چهار صنف به شرح زیر بودند : روحانیون یا آسراوان، پیکار گران یا آرتشتاران، دبیران یا دیپیران و صنف مالیات دهندگان یا واستربوشان (در زمان باستان این نام را به دهقانان آزاد داده بودند).

دین در ایران زمان ساسانیان

آنگونه که می گویند دین رسمی و دولتی ساسانیان زرتشتی بود. در همه جا معبدهای زرتشتی وجود داشتند، و آتش مقدس پیوسته در این معابد افروخته می شد. سه آتشکده مهم در آذربایجان، آتش ویژه شاه و رزمندگان، در پارس، آتش ویژه روحانیون و در خراسان، آتش ویژه مالکان وجود داشت. معبدهای زرتشتیان، زمین های کشاورزی پهناور و منابع دیگر مسادی را در اختیار داشتند و یکی از نیرومندترین مراکز اقتصادی و سیاسی حکومت به شمار می آمدند. برای ایجاد سازمان متمرکز و یک پارچه روحانی در حکومت ساسانیان روحانی نامدار به نام کارتیر نقش مهمی را ایفا کرد، او در زمان شاپور اول به این کار پرداخت و بلندترین مقام های روحانی را در زمان جانشنینان این پادشاه در دستگاه سلطنت پدید آورد، در سال های 273-293 میلادی کارتیر شاغل مهمترین مقام ها در دستگاه ساسانی بود.

ایران در اواخر سلطنت ساسانیان

به سال 602 میلادی در بیزانتین کودتایی روی داد. پدر زن خسرو پرویز، امپراطور ماوریکی سرنگون شد و به وسیله جانشین اش به نام فوکوا اعدام گردید. خسرو پرویز به بهانه کین خواهی از خون پدر زنش، ماوریکی، به سال 604 لشکرکشی علیه بیزانتین را آغاز کرد. در نخستین مراحل جنگ، ارتش ایران زیر فرماندهی سرداران برجسته شاهین و شهروراز پیروزی های چشم گیری به دست آوردند. سرتاسر خاک ارمنستان، بین النهرین علیا با شهر ادس (607)، سوریه با شهر آنتیوخی (621) و دمشق (613)، فلسطین و بیت المقدس (614)، مصر و پایتختش اسکندریه (619) به وسیله ارتش ایران اشغال گردیدند. لشکریان خسرو پرویز سه بار (در سال های 608، 615 و 626) به آسیای صغیر هجوم بردند و به بسفر رسیدند، قسطنطنیه مورد تهدید قرار گرفت. خسرو پرویز از مونوفیزیت ها(فرقه ای از مسیحیان) پشتیبانی می کرد، چون این گروه در سوریه و مصر گاهگاهی مورد پیگرد کلیسای رسمی ارتودکس در بیزانتین قرار می گرفتند.

شیرویه به منظور آنکه رقیبی برای سلطنت نداشته باشد، بسیاری از کودکان خاندان ساسانی را کشت خودش هم پس از 6 ماه مرد. در تیسفون ضمن 4 سال ده شاهنشاه عوض شد، همه آنها دست نشاندگان دارودسته های گوناگون اشراف بودند، که هر یک مدت کوتاهی سلطنت می کردند و بعد سرنگون می شدند. سردار شهروراز هم با پشتیبانی امپراطور هراکلی به سلطنت رسید، اما پس از یک ماه و نیم سرنگون شد. سرانجام به سال 632 فرمانروای خراسان به رستم، نوه خردسال خسرو پرویز به نام یزد گرد سوم را به تخت نشاند. او در طی سلطنتش (632-651) ناگزیر شد با استیلاگران عرب به جنگ پردازد و سرانجام در زمان او دودمان ساسانی سرنگون شد.

فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

به هنگام حکومت ساسانیان در ایران آثار ادبی فراوانی به زبان فارسی میانه که بی شباهت به زبان امروزی نیست، پدید آمد اما این آثار با خطی که ریشه آرامی داشت نوشته شده بودند. از این نوشته های ادبی فقط مقدار ناچیزی به دست ما رسیده است. بسیاری از آن ها بعدها به زبان عربی یا فارسی امروزی برگردانده شده اند، مثلا «کمدی الهی». «یادگار زریران» ، افسانه های ساخته و پرداخته زمان پارت ها هستند که درباره قهرمانی زریز و فداکاریش برای وطن سخن می گوید، دیگر رمان تاریخی (کارنامه اردشیر بابکان) و غیره است.

بسیاری از مدارکی که درباره فرهنگ و تاریخ ساسانیان به دست آمده به زبان های پارتی یا فارسی میانه که زبان معمول دوره ساسانیان بوده، نوشته شده اند، خطوطی که از زمان پاردشاهی اردشیر اول، شاپور یکم و شاپور دوم و دیگران باقی مانده، حتی نوشته های روی سکه ها که نام شاهان و تاریخ سلطنت شان نام برده شده، با این دو زبان به دست آمده است.

معماری در زمان ساسانیان از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بود : وجود کاخ سلطنتی در تیسفون، کاخ سروستان، در قصر شیرین و ساختمان های دیگر نشانه نفوذ سبک معماری بیزانتین در بناهای مهم قرن ششم میلادی عهد ساسانیان است. هنر مجسمه سازی هم در این زمان رونق فراوان داشته است، نقش های برجسته روی دیوارها و روی کوه ها نمونه های گویایی از پیشرفت این هنر می باشند. این نقوش برجسته در نقش رستم و شاپور دیده می شوند که پیروزی شاپور را بر امپراطور روم یعنی والرین که به اسارت در آمده است نشان می دهند. گلدان های نقره ای و ظروفی که روی آن ها نقوش برجسته نقش شده اند نمونه عالی ترین قریحه های هنری هنرمندان دوره ساسانیان است، این یادگارهای هنری هم اکنون در موزه دولتی آرمیتاژ و موزه های دیگر نگهداری می شوند که بی گمان تاج افتخاری بر تارک این موزه های به شمار می آیند.

مسیحیان سوریه ای جای مهمی را در پیشرفت فرهنگ ایران آن زمان داشته اند. ادبیات سوری آن هنگام بسیار پیشرفته بوده است. سوری ها بسیاری از علوم و فنون را از زبان یونانی به سوری ترجمه کردند.

در زمان ساسانیان روابط فرهنگی ایران و هند به حد اعلی رسید. برخی از آثار علمی و مجموعه نثرهای هنری از زبان سانسکریت به زبان فارسی میانه ترجمه شدند از آن جمله بودند. «کلیله و دمنه»، «سندباد» و غیره، بسیاری از این آثار که بعداً به زبان عربی هم ترجمه شدند در میان اروپائیان شهرت فراوانی یافتند.

2000 تومان – خرید

اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز