خانه » مقالات سیاسی » دانلود مقاله در مورد سیاست چیست

دانلود مقاله در مورد سیاست چیست

دانلود مقاله در مورد سیاست چیست از سری مقالات سیاسی با 49 صفحه و فرمت اجرایی PDF

سیاست‌‌ در‌ غرب‌ کثیف و خبیث معرفی شده است زیرا بر کسب قدرت مادی استوار است ولی در اسلام‌ سیاست‌‌ دارای تقدس است، زیرا هدفی معنوی و الهی را تامین می ‌کند.

تعریف سیاست

سیاست، حساس ‌ترین حوزه فعالیت انسان در جامعه از لحاظ لغوى داراى‌ معانى‌ متعدد‌ است که حکومت و حکمرانى نقطه کانونى آن به شمار مى ‌آید. ابن منظور در لسان العرب در ذیل ریشه این واژه یعنى «سوس» مى ‌نویسد: «سوس‌ یعنى‌ ریاست و امرى را سیاست نمود یعنى آن را بـه انجام رساند … و سیاست‌ یعنى‌ انجام کارى که موجب اصلاح در آن‌ باشد‌ و سیاست‌ کار سیاستمدار است … .

در‌ علوم سیاسى نیز تعاریف متفاوت از سیاست ارایه شده است که معروف ‌ترین آن‌ عبارت‌ است از حکومت بر انسان‌ ها‌، مبارزه‌ براى قدرت‌ و حفظ‌ آن‌ و یا توزیع اقتدار مأبانه ارزش‌ ها و غیره. موریس دوورژه سیاست را با تصویرى ژانوسى توضیح مى ‌دهد و معتقد‌ است‌ جوهر سیاست، طبیعت و معنى حقیقى آن‌، این است که همیشه‌ و همه‌ جا ذوجنبتین است.

امروزه در پهنه سیاست دروغ‌ و دروغ ‌پردازى‌ یکى از روش ‌هاى متداول براى توجیه ناکامی ها و پیشبرد اهداف مشروع و نامشروع و هدایت افکار عمومى به سمت اولویت‌ هاى تعیین شده قلمداد مى ‌شود و این معضل هم همواره قابل طرح است که تکلیف‌ ارزش ‌ها‌ و اخلاق در سیاست چیست؟ مسائل ارزشى عموما مربوط به مواردى است که انسان در برابر یک سلسله‌ انتخاب ارزشى روى خوب و بد، درست و نادرست رفتارها قرار مى ‌گیرد.

دانلود مقاله سیاست چیست

دانلود مقاله سیاست چیست

از این ‌رو‌ است‌ که‌ مى ‌توان در پاسخ به این پرسش و تأثیر آن بر حوزه سیاست دو نگرش اساسى را درباره سیاست ‌‌دریافت‌ : یکى برداشت واقع‌ گرایانه یا قدرت محور و دیگرى برداشت ارزش محور یا اخلاق ‌مدار.

رویکرد واقع‌ گرایانه به سیاست

در برداشت واقع‌ گرایانه به سیاست، هدف سـیاست ایجاد نظم‌ و امنیت و جلوگیرى از هرج‌ و مرج‌ و بى ‌قانونى است و سیاسـت وسیله ‌اى براى حفظ چگونگى پایه‌ هاى قدرت به شمار مى ‌آید.

در این رویکرد، مهم‌ ترین مسئله سیاست حفظ قدرت است چرا که فرض بر این است که بدون قدرت هیچ‌ نظم و عدالتى ایجاد نمى ‌شود.

بدین ‌ترتیب، قدرت مرکز ثقل سیاست را تشکیل داده و همه کشاکش ‌ها در زندگى سیاسى به قدرت مربوط مى ‌شود و هیچ چیز بیش از قدرت نمى ‌تواند در سیاست مؤثر باشد‌. بر اساس‌ این نگرش، مصلحت دولت فراتر از هر مصلحتى قلمداد مى ‌شود که نسبت به سایر مصلحت ‌ها مقدم است.

در این دیدگاه، اگر حاکم حتى ضرورى دید تا سخن از دین و اخلاق‌ بر‌ زبان براند باید انجام دهد و عدالت و اخلاق و دین ابزارى بیش نیست و همه چیز وسیله تلقى مى‌ شود و هدف وسیله را توجیه مى ‌کند.

به عبارت دیگر، اخلاق سیاسى با اخلاق عمومى‌ با‌ اخلاق فردى فرق مى ‌کند و ضرورتا آنچه در اخلاق عمومى پسندیده است در اخلاق فردى پسندیده نیست.

رویکرد‌ اخلاقى‌ به سیاست

رویکرد دیگر به سیاست، نگرش‌ اخلاقى‌ است که آن را ارزش مدار نیز گفته ‌اند. در این دیدگاه نه سیاست به‌ خودى‌ خود هدف است و نه قدرت‌؛ بلکه‌ اهدافى والاتر‌ چون‌ عدالت‌، سعادت، هدایت و خیر برتر براى انسان‌ و جامعه‌ انسانى ترسیم مى ‌شود و وظیفه سـیاست بسترسازى و آماده کردن شرایط براى وصول به‌ این‌ آرمان هاى بنیادین و اساسى انسان است.

از‌ این ‌رو، در این رویکرد‌ سیاست‌ با اخلاق همراه است و سیاستمدار‌ کسى‌ است که انسان و جامعه انسانى را به سوى فضائل اخلاقى پیش مى‌ برد؛ زیرا‌ هدف‌ اساسى جامعه دستیابى شهروندان به‌ حیات‌ معقول‌ و همراه با سعادت‌ و فضیلت‌ و خیرخواهى است.

دانلود تحقیق در مورد سیاست

دانلود تحقیق در مورد سیاست

از این‌ رو، سیـاست‌ به‌ عنوان حکمت عملى با اخلاق درآمیخته است و آموزش و تربیت با سیاسـت ارتباطى نزدیک دارد‌. این نوع رویکرد به تعبیر بشیریه برداشتى‌ اخلاقى‌، آرمانى یا‌ آرمان‌ خواهانه‌ تلقى مى ‌شود.

رویکرد حضرت على (ع) به سیاست

با عنایت به رویکردهاى اشاره شده، رویکرد امام على (ع) به‌ سیاست‌ از نوع اخلاقى آن هم از‌ نوع‌ اخلاق‌ دینى‌ است‌؛ زیرا امام على ‌(ع) سیاستى‌ را مورد توجه قرار مى ‌دهد که در آن رستگارى و پرهیزگارى توسعه یافته و راه هدایت انسان ‌ها تسهیل‌ شود‌ و بنیان‌ آن بر عدالت استوار باشد.

از این ‌رو، سیاستى‌ که‌ عبارت‌ از‌ تشخیص‌ هدف‌ و تحصیل هر نوع وسیله ‌اى براى وصول به آن باشد به هیچ ‌وجه مورد نظر امام على (ع) نبوده است. هدف فرزند ابى طالب (ع) در سیاست و حکومت فراتر از دستیابى‌ به قدرت سیاسى بود. او با پایبندى عمیق به اصول و ارزش ‌هاى اخلاقى، تنها به اجراى صحیح و پایدار تعلیمات و دستورارت الهى اسلام مى ‌اندیشید و سیاست را در معناى فریب‌ کارى‌ و ستم ‌پیشگى‌ آن هیچ ‌گاه نپذیرفت.

تعریف سیاست از دیدگاه وى را مى ‌توان در این کلام حضرت به خوبى دریافت. وى مى‌ فرماید:”به خداوند سوگند معاویه از من زیرک ‌تر نیست ولى حیله‌ گر‌ و ستم ‌پیشه‌ است و اگر نبود بیزارى من به فریبکارى، بى‌ شک از زیرک‌ ترین انسان ‌ها بودم”.

توجه به ساختار زبانى کلام‌ امام‌ حاکى از تأکیدات چندگانه ایشان‌ است‌. اما آن چیزى که امام را در عین هوشمندى و زیرکى از اعمال چنین زیرکى باز مى ‌داشت، پرهیزگارى الهى و دورى از فریبکارى و ستم‌ پیشگى بود؛ زیرا‌ سـیاست‌ در دیدگاه وى همان‌ راستى‌ و درستى و نقطه آغاز و نه پایان تقوى بود.

کسى که زندگى مورچه ‌اى را بر حکومت تمام دنیا مقدم مى ‌داند؛ هیچ ‌گاه نمى ‌تواند به خود اجازه دهد‌ در‌ رسیدن به اهداف سیاسى و این جهانى از هر وسیله ‌اى بهره جوید. در دیدگاه امام حکومت امانتى الهى است که باید از آن براى زمینه ‌سازى تعالى و سعادت انسان استفاده شود و هرگونه‌ شائبه‌ نفسانى در‌ این امانت خلاف چنین هدفى والا به شمار مى ‌آید.

سیاست موضوع اصلی این مقاله می باشد که به کمک آن می خواهیم به یک تعریف جامع و هدفمند و انواع آن را بشناسیم. این مقاله از 3 بخش تشکیل شده است که در ادامه مطالب مهمی که در این سه فصل آمده است را می توانید ببینید : 

  1. بخش اول سیاست را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
  2. در دومین بخش از این مقاله، تعاریف، مفاهیم و ویژگی های سیاست بیان شده است.
  3. و در آخرین بخش به موضوع عرصه علم سیاست و انواع سیاست پرداخته شده است.
2000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز