خانه » مقالات مدیریت » دانلود مقاله در مورد روابط عمومی

دانلود مقاله در مورد روابط عمومی

دانلود مقاله روابط عمومی (public relations) از سری مقالات مدیریت با 43 صفحه و فرمت اجرایی Word

جستاری کوتاه در روابط عمومی موضوع اصلی این مقاله در این ساعت از سایت دانلود مقاله می باشد. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است به صورت زیر می باشد :

 1. در ابتدا روابط عمومی تعریف و سپس تاریخچه آن نوشته شده است.
 2. در ادامه واحدهای گوناگون روابط عمومی بیان شده است.
 3. سپس ابزار و وسایل مورد نیاز در public relations توضیح داده شده است.
 4. پیشنهادهایی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی سازمان ها گفته شده است.

انسان موجود اجتماعی است و از ابتدای خلقت به دنبال اجتماعی زیستن بوده است. برقراری ارتباطات انسانی و توجه به آنچه که امروزه از آن با عنوان روابط عمومی نام می برند، امروزه به عنوان یک نیاز زندگی اجتماعی مطرح است. ریشه و ضرورت وجودی این نیاز در کشور ما، با توجه به نوع فرهنگ و عواطف انسانی موجود عمیق تر است.

دانلود مقاله روابط عمومی

دانلود مقاله روابط عمومی

تعریف روابط عمومی

روابط عمومی (public relation) در معنای وسیع، عبارت خوشایندی برای سازماندهی حرفه ای تمام تلاش هایی که به منظور جلب تفاهم و پشتیبانی همگانی از فعالیت های نهادهای چون حکومت ها، احزاب سیاسی، سازمان های تجاری و صنعتی و نهادهای حرفه ای و مانند آن است. به این ترتیب public relation جلب همدردی مردم دیگر کشورها را برای فعالیت های عمومی یک دولت شامل می شود. تبلیغات را هم در بر می گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود.

اهمیت روابط عمومی

آنچه که امروز در سازمان ها و نهادهای جمهوری اسلامی از روابط عمومی مشاهده می شودف با آنچه که روابط عمومی کلاسیک، با اهداف، وظایف و عملکرد علمی آن مورد بحث قرار می گیرد، تفاوت زیادی دارد. آگاهی از شرایط پیدایش و روح و منطق حاکم بر آن، اهداف و ابزارهای این ادارات، می تواند مسئولان آن را در استقرار سازمان مدون و مدرن راهگشا بوده و موجبات افزایش کارایی و روند مطلوب این ادارات باشد.

سازمان ها و ادارات در شرایط خاصی از رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع پا به عرصه وجود گذاشتند. همزمان با رشد اقتصادی، مردم به عنوان مشتری و صاحبان آرا، مورد توجه شرکت های تولیدی و سیاستمداران قرار گرفتند و رقابت بر سر بازاریابی و جلب اعتماد مردم برای خرید کالاهای شرکت ها و ایجاد وفاداری در مشتریان، توجه مدیران شرکت ها را به داشتن اداره ای به همین نام جلب کرد. از طرفی، ایجاد حس اعتماد و افزایش علاقه کارکنان به سازمان به منظور کارایی بهتر آنان، ضرورت فعالیت تبلیغاتی در درون سازمان را ایجاب می کرد.

با استقرار دموکراسی در کشورهای پیشرفته و اهمیت دادن به نقش مردم در اداره کشور و تلاش برای اقناع سازی افکار عمومی، در سازمان ها و شرکت ها جایگاه خود را یافت. اقدامات آن در این کشورها به حسب ظاهر مبتنی بر استدلال منطقی و متقاعد سازی مخاطب بود. بر این اساس با رشد مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و اقتصادی، مبانی تئوریک روابط عمومی پی ریزی گردید و بدین ترتیب اولین آن پا به عرصه گذاشتند.

هر چند که تلاش روابط عمومی ها در جامعه رو به توسعه آن زمان و توسعه یافته فعلی عمدتاً برای جلب مخاطب و عرضه کالا و سودآوری بیشتر برای دستگاه است لیکن برای همین کار هم سازمان و سازماندهی برای آن پیش بینی شده است.

دانلود تحقیق روابط عمومی

دانلود تحقیق روابط عمومی

نگرش های عمده به روابط عمومی

پیش از هر بحثی درباره روابط عمومی، باید نگرش و زاویه دید خود را نسبت به آن روشن کرد. بررسی نگرش های عمده و جهان بینی ما را نسبت به سطوح جهان نشان می دهد که سه نگرش عمده در این باره مطرح هستند. این نگرش ها عبارت است از :

 1. نگرش واقعیت گرا (Realist)، عملگرای یک طرفه یا ماکیاولیستی (نگرش تبلیغاتی)؛
 2. نگرش سازش گرا (Revolutionist)؛
 3. نگرش خردگرا (Rationalist)؛

بر اساس نگرش عمل گرا یا ماکیاولیستی، روابط عمومی مجاز است برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله ای استفاده کند و آنچه که مهم است، ترغیب مردم و تأمین منافع مصرف سازمان بوده و گروه های مخاطب، نقشی را در برنامه های روابط عمومی ایفا نمی کنند؛ بنابراین، به کار بردن تمام تکنیک های معامله و قواعد بازی برای توافق و مذاکره بر سر یک موقعیت قدرت و رسیدن به تسلط مورد نظر تجویز می شود.

کاربرد ترفندهای تبلیغاتی، دروغ، مبالغه و هر آنچه که روابط عمومی را به اهداف خود نزدیک کند، در نگرش عمل گرا مجاز شمرده می شود. روابط عمومی هایی را که با این نگرش فعالیت می کنند، باید مصرف گرا نام داد که به طور یک طرفه پیام های خود را به سوی مخاطبان سرازیر می کنند و تنها به منافع خود می اندیشند. در این نگرش، مخاطب منفعل پنداشته شده و اصول اخلاقی حاکم بر فعالیت های نادیده انگاشته می شود و نقش کارشناس به مهندس ترغیب تنزل می یابد.

نگرش سازش گرا با اندکی تعدیل در دیدگاه های خود به روابط عمومی (در مقایسه با نگرش عمل گرا) موجودیت طرف دیگر فعالیت های ارتباطی، یعنی مخاطب را به رسمیت می شناسد و با فعال تلقی کردن آن، در پی سازش با او و همسو کردن نظریه های مخاطب با منافع سازمان گام بر می دارد و بر نیروی بالقوه برای ایجاد رضایت متعالی دو طرفه و سازش تأکید می کند. در این نگرش، روابط عمومی به عنوان میانجی بین سازمان و مخاطبان تلقی می شود و کارشناسان نقش مهندسی سازش را ایفا می کنند.

نگرش خردگرا در مقایسه با دو نگرش پیشین عقلایی تر نشان می دهد؛ چرا که جریان ارتباط بین سازمان و مخاطب در نگرش دوسویه می شود و ارزیابی نظرات مخاطبان مورد توجه قرار می گیرد و سعی می شود ضمن گفتگو با مخاطب، مشارکت او جلب شود. از ویژگی های دیگر این نگرش، توجه به اطلاع یابی است و کارشناسان نقش مهندسی توافق را از راه اقناع عملی ایفا می کنند.

آشنایی با روابط عمومی

آشنایی با روابط عمومی

ارزش های روابط عمومی

در واقع یکی از منابع ارزشمند روابط عمومی که حتی بعضی از صاحب نظران در آن به عنوان مکتب فضیلت یاد می کنند، در همین نکته نهفته است؛ چرا که در اصل از سه ارزش ویژه برخوردار است. این ارزش ها عبارت هستند از :

الف – ارزش های فنی : روابط عمومی از این نظر ارزشمند است که از توانایی هایی همچون فن نگارش، تحلیل مخاطب، تولید منشورات و … برخوردار است.

ب – ارزش های حمایتی : روابط عمومی از این نظر ارزشمند است که خود را وفاار به مخاطب و سازمان و دیدگاه های هر یک از آنها می داند.

پ – ارزش های دوسویه : روابط عمومی از این نظر ارزشمندی است که بر ارزش های دو سویه تکیه می کند، یعنی در برابر کسب موافقت، به رفع مشکلات در برابر سازمان به گروه های مخاطب، در برابر گفتن به شنیدت، در برابر اطلاع رسانی به اطلاع یابی و در برابر تأثیرگذاری به تأثیرپذیری و … توجه دارد. مثلاً در برابر ضرورت اطلاع رسانی به مردم از سیاست های سازمان بر حقوق مخاطبان برای دریافت اطلاعات کامل درباره موضوع مختلف تأکید می کند.

در دو ارزش اخیر، حمایت از مخاطب و به رسمیت شناختن حقوق او به روشنی قابل شناسایی است و لذا روابط عمومی برتر بر تأمین حقوق مخاطب تأکید دارد.

زیرساخت های روابط عمومی

کارشناسان و صاحب نظران عرصه روابط عمومی نیز برای ساختار آن، تشکیلات و وظایفی را قائل شده اند. زیرساخت هایی را که برای آن در نظر گرفته و توزیع وظایف را در این زیرساخت ها به شرح زیر می باشد :

 1. مدیریت روابط عمومی.
 2. بخش برنامه ریزی و اعتبار بخشی.
 3. بخش هماهنگی مراکز تابعه.
 4. بخش ارتباطات فرهنگی.
 5. بخش ارتباط با رسانه ها.
 6. بخش ارتباط با نهادها و سازمان ها.
 7. بخش مطالعات افکار عمومی.
4000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز