خانه » مقالات فرهنگی » دانلود مقاله در مورد انقلاب فرهنگی

دانلود مقاله در مورد انقلاب فرهنگی

دانلود مقاله در مورد انقلاب فرهنگی از سری مقالات فرهنگی با 39 صفحه و فرمت اجرایی PDF

انقلاب فرهنگی موضوعی است که در این مطلب می خواهیم یک مقاله کامل در مورد آن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. پس با ما همراه باشید و اطلاعات لازم را در این باره کسب کنید. مطالبی که در این مقاله آمده به این صورت می باشد :

  • در ابتدا مفهوم انقلاب فرهنگی برای شما عزیزان توضیح داده شده است و شرایط آن نیز بازگو شده است.
  • در ادامه مطلبی تحت عنوان پیامدهای عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده است.
  • دستور امام خمینی (ره) برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی موضوع بعدی است که به آن اشاره شده است.
  • همچنین نظر مقام معظم رهبری درباره انقلاب فرهنگی یکی دیگر از مطالبی است که در این مقاله دیده می شود.
  • و چندین مطلب دیگر … .

آشنایی کامل با انقلاب فرهنگی

در فرهنگ گویشی مردم برخی از واژه های معروف و متداول را می توان یافت که بین تمامی زبان ها آشنا است و برای همه مردم شناخته تر از دیگر مفاهیم است.

واژه هایی همچون «انقلاب»، «فرهنگ» و «انقلاب فرهنگی» از این نمونه می باشد.

این مفاهیم بسیط و مرکب با آن که از قدیمی ترین مفاهیم بشری است از تازه ترین واژه ها نیز به شمار می رود؛ به ویژه انقلاب فرهنگی که در دوره ی جدید تاریخ بشری بیش تر جلب نظر می نماید؛ به طوری که نه تنها توجه عموم مردم داخل، بلکه خارج از کشور را به خود مشغول ساخته است.

انقلاب فرهنگی چیست؟

انقلاب فرهنگی از نوعی انقلاب و تحول و دگرگونی خاص خبر می دهد که دارای ریشه های عمیق فکری و بنیاد منطقی و اساس دادخواهی آگاهانه است و در صدد تحول و تبدیل فرهنگ به فرهنگی تازه می باشد و در جهت سالم سازی افکار و کردار مردم گام بر می دارد و بدین وسیله ساختار ذهنی و عملی جامعه را در هم می شکند و آن را مورد دگرگونی و بازشناسی قرار می دهد.

همان طور که ممکن است فرهنگ مردمی با فرهنگ مردمی دیگر تفاوت کلی داشته باشد و فکر و اندیشه و روش عملی آن ها به طور ماهوی از هم بیگانه باشد؛ به گونه ای که گاه یکی ازرشی و دیگری ضد ارزش باشد، همین طور ممکن است انقلاب ها در شکل و محتوا و اهداف و عواملی که موجب حرکت آن ها می شود با یکدیگر تفاوت ماهوی داشته و به طور کلی ناهمگون باشد.

در انقلاب فرهنگی آن چه اهمیت اساسی دارد و نباید نسبت به آن اهمالی صورت گیرد، معنای ترکیبی یا بسیط این دو واژه و سیر عینی و حرکت خارجی آن است که باید از چهره های همگون مردمی و برداشت های درست منطقی برخوردار باشد و به طور معقول و مناسب در جامعه خودنمایی نماید و در معرض اعتقاد و مقایسه ی مردم قرار گیرد.

مقاله در مورد انقلاب فرهنگی

مقاله در مورد انقلاب فرهنگی

جهت ارزشی بودن یک انقلاب، به ویژه انقلاب فرهنگی ، این است که تغییر بافت جامعه و ساخت آن باید دارای هدفی روشن باشد و در جهت رهبری و حرکت فاعلی، همه ی شئون انسانی را رعایت نماید.

اگرچه در بسیاری از انقلاب ها ملاحظه ی تمامی شرایط لازم و ضروری نمی شود. و در بسیاری از حرکت ها و انقلاب های بشری جهات شخصی، حزبی، گروهی و مشلکی دخالت دارد و خودخواهی ها و سیاست بازی ها در آن نقش عمده را بازی می کند و آن را از ارزش لازم بی بهره می سازد و در غایت، منافع مردم و پیشرفت جامعه منظور نمی شود، به طور کلی می توان حرکت و تحول فرهنگی را از امیدها و سرمایه های حیات بخش انسانی به شمار آورد و به آن دل بست.

آنچه برای تمامی مردم و پیشتازان حرکت انقلابی اهمیت اساسی دارد و باید در جهت تأمین و تعمیق آن کوشید این است که روح یأس و ناامیدی را باید از ذهن خود و دیگران دور ساخت تا کجی ها و کاستی ها موجب یأس و حرمان نگردد و در سالم سازی هرچه بیش تر حرکت کوشید و سپس قافله ی بشری را به سیر بیش تری وا داشت و موانع راه سعادت را برطرف نمود.

ویژگی های انقلاب فرهنگی

در هر انقلابی، واقعیت های عینی در مقابل ادعاها قرار می گیرد و صداقت در مقابل تزویر و خیانت و صفا و خلوص در مقابل ناپاکی جلوه گری می کند و گاه این دو به جای یک دیگر بر کرسی خیال و اشتباه می نشیند و انقلابیان با محتوای یک انقلاب به تدریج رنگ می بازد و از حقیقت دور می گردند و تنها بر شعار و ادعا تکیه می نمایند و گاه ریزش می نمایند و به باطل پناهنده می شود و بر جامعه و مردم خود چنگال زشتی و باطل را می نشانند.

همین طور هر انقلابی اگرچه فرهنگی مخصوص به خود دارد و داعیه ی رشد و ترقی جامعه و مردم را سر می دهد، این چنین نیست که هر انقلابی را انقلاب فرهنگی به شمار آورد و به آن نظر مثبت و ثابتی داشت.

انقلاب فرهنگی باید از شرایط و خصوصیات ضروری و لازم مربوط به  شکل و محتوای خود تهی نباشد و به طور عینی و بدون هر شعار و ادعایی، خود را در خارج نشان دهد. انقلاب فرهنگی آن است که در جهت رشد و تعالی بشری است و افکار جامعه و مردم را با درستی ها و خوبی ها هماهنگ می سازد و در پی بازیابی و بازشناسی مجهولات برطرف سازی موانع رشد و آسایش حیات آدمی است.

این بازیابی و بازشناسی؛ خواه در جهت علم و تمدن باشد یا در جهت اخلاق و معنویت جامعه و مردم، باید جنبه ی عمومی داشته باشد و بر گوشه و ضلعی از جامعه اصرار نورزد و عمومیت در هدف و شمول نهایی خود را نسبت به همه ی زوایای جامعه احراز نماید.

رهبران راستین و چهره های محرک انقلاب فرهنگی باید خود را موظف به اجرای چنین اهدافی بدانند و در جهت تحقیق آن به طور جدید کوشش نمایند.

حرکت ها و انقلاب هایی که زبان اندیشه ندارند و از ابزار شناخت لازم علمی و فکری بی بهره می باشند هرگز انقلال فرهنگی شمرده نمی شود؛ اگرچه انقلابیان آن از خوبی و صفا و صداقت و صمیمیت در حرکت و کوشش برخوردار باشند.

اندیشه ی انقلاب فرهنگی

هر انقلاب فرهنگی به طور حتم نیازمند اندیشه ای رسا و گویا می باشد و باید از پشتوانه ی علمی و اساس محکمی برخوردار باشد و از ابتدا، سیر حرکتی کمال خود را در جهت غایت و هدف به طریق علمی، فکری و عقیدتی مشخص نماید.

این چنین موقعیت فکری و یا عقیدتی جز در خور دین و مذهب آسمانی و یا صاحبان دانش و اندیشه های پاک نمی باشد و حرکت های عامیانه و رهبران زورمدار نمی توانند داعیه رهبری انقلاب فرهنگی را داشته باشند.

در طول تاریخ بشری حضرات انبیای الهی بهترین پیشگامان انقلاب فرهنگی بوده اند؛ به طوری که در جامعه ی هم عصر خود به مقتضای زمان و مردم ویژه ی خویش، روشن ترین نوع برخورد و رهبری را اعمال داشته اند.

البته، باید بر این امر آگاهی داشت که انحرافات و پیرایه های بعدی اگرچه از رونق و اهمیت آن حرکت ها کاسته، باز آثار مثبت حرکت های درست انبیا گویاترین چهره های انقلاب فرهنگی در تاریخ و جامعه ی بشری است.

نتیجه ی انقلاب فرهنگی

نقش اساسی انقلاب فرهنگی آن است که جان و دل مردم را از جهل و ظلم به طور طبیعی و به گونه ای مناسب پاک نماید و اندیشه های مردمی را صاف و معرفت و انصاف را در میان آنان رایج گرداند.

انقلاب فرهنگی باید مردم جامعه را به جایی برساند که بدون زور و تهدید و ستم پیشگی به سوی معارف الهی و حقایق معنوی گام بردارند و از روی میل، آرزوی وصول به بارگاه قدس و پاکی را در دل داشته باشند.

معرفت و انصاف همچون دارویی نیست که با زور و تهدید یا حیله و ریشخند به حلق کودک بیمار ریخته شود، بلکه این دو حقیقت علمی و عینی، کیمیای سعادت را در بر دارند و تنها در سایه ی عطوفت و رضایت و پاکی و طهارت است که می توان بهره ای از آن را در خود یافت.

زور، تهدید و ستمگری تنها مردم را به ظاهری بی روح وا می دارد و باطن آنان را از دین تهی و حتی متنفر می سازد؛ در حالی که حکومت الهی و انقلاب فرهنگی باید در کمین دل باشد و همیت خود را وقف سلطه بر دل ها نماید، و این مهم را هدف اصلی خود قرار دهد؛ چنان که صدور فرهنگ انقلاب را باید بر همین اساس استوار ساخت.

ضرورت انقلاب فرهنگی

در دنیای کنونی، انقلاب فرهنگی از ضرورت خاصی برخوردار است و دنیا نیازمند ترمیم و اصلاح می باشد و مردم سراسر دنیا گمشده ای را احساس می کنند و به طور پنهان و آشکار حقیقت ملموسی را طالب هستند و در پی تحقق آن، زخمت های فراوانی تحمل می نمایند و در این مسیر، تلاش های طاقت فرسایی انجام می دهند تا خلأ های موجود فردی و عمومی خود را برطرف نمایند؛ اگرچه در این کار به موفقیت چندانی نایل نمی گردند.

بسیاری از حرکت ها و انقلاب ها و فرهنگ های موجود دنیا توانسته است عطش درونی انسان ها را فرو نشاند و نهاد ناآرام بشری را آرام سازد و قشر محروم را آرامش بخشد و اندیشه های سرگردان را در مسیری مشخص و روشن قرار دهد و هادی همگان گردد.

2000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله

تاکنون 2 نظر ثبت شده است.

  1. با سلام ببخشید دانلود مقاله انقلاب فرهنگی با توجه به اینکه پولشم دادم میسر نشده چون فرهنگی هستم خیلی لازم دارم.لطفا برام بفرستید متشکرم .به امید دیدار

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز