خانه » مقالات دینی و مذهبی » دانلود مقاله درباره دین مسیحیت

دانلود مقاله درباره دین مسیحیت

دانلود مقاله درباره دین مسیحیت با 51 صفحه و فرمت اجرایی PDF

مسیحیت «Christianity» بزرگترین دین جهان در حال حاضر است. دین مسیحیت بیش از 2 میلیارد پیروان دارد، که خود دین تحت فرقه های مختلف طبقه بندی بندی شده است. در ابتدا، مسیحیت از یهودیت مشتق گرفته بود، و این یعنی حضرت عیسی مسیح خود یک یهودی بود. مسیحیت به طور عمده زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح را شامل می شود. مسیحیان در کتاب مقدس که کلام خدا را باور دارند، اگر چه برخی که به آن را به معنای واقعی کلمه بیش از دیگران توجه می کنند، باور دارند که کتاب توسط روح القدس نازل شده است.

مقاله ای کامل در مورد دین مسیحیت آماده کرده ایم که کمک زیادی برای شناساندن این دین به شما و کسب اطلاعات بیشتری در مورد آن می شود. در ابتدا دین مسیحیت به طور مفصل توضیح داده می شود، سپس در مورد کتاب مقدس توضیحاتی داده می شود، گرایش ها و فرقه های این دین نام برده می شود، به پیامبر دین مسیح اشاره می شود و موضوعات دیگری که در این مقاله آمده است.

آشنایی کامل با دین مسیحت

لازم به ذکر است که این توضیحات از کتاب های دانشمندان بزرگی که دین خود نیز مسیحیت است نوشته شده است.

باورهای مسیحیان

مسیحیان بر این باورند که عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده است.

مسیحیان بر این باورند که عیسی مسیح پسر خدا است.

مسیحیان بر این باورند که خدا پسر خود را برای نجات بشریت از عواقب ناشی از گناهان خود به زمین فرستاد.

یکی از مفاهیم مهم در مسیحیت است که عیسی مسیح بر روی صلیب کشیده شد (مصلوب شد) .

مسیحیان بر این باورند که فقط یک خدا وجود دارد، اما این سه عنصر در این یک خدا وجود دارد:

 • خدای پدر
 • خدای پسر
 • روح القدس

مسیحیان در کلیسا عبادت می کنند.

رهبران معنوی آنها کشیش نامیده می شوند.

کتاب مقدس نام کتاب مقدس مسیحی است، و شامل عهد عتیق و جدید می باشد.

بعضی از اعتقادات دین مسیحیت

مسیحیان بر این باورند که عیسی مسیح نجات دهنده جهان است و حضور او بر روی زمین در عهد عتیق ، اعتقاد داشتند که مسیح برای نجات بشریت از گناهان خود آمده است. با مرگ و قیام عیسی مسیح، این برای مسیحیان، به معنی این بود که او شیطان را شکست داده و برای پاک شدن همه گناه ها در جهان با مرگ او بدست آمده است. مسیحیان معتقدند که عیسی در روز قیامت بر می گردد و به انجام بقیه نبوت در عهد عتیق ادامه می دهد.

صلیب نماد دین مسیحیت

صلیب نماد دین مسیحیت

بر اساس اناجیل، عیسی توسط روح القدس آبستن شد و از مریم مقدس به دنیا آمد. گفته ها در مورد دوران کودکی عیسی زیاد است، اما آخرین سال های زندگی این پیامبر که بر روی زمین زندگی می کرده در اناجیل ثبت شده است. مرگ عیسی در نظر مسیحیان ، معاد و عروج به آموزه های مهم در ایمان آنها است. دلیل این است که عیسی قادر مطلق خود را بر مرگ نشان می دهد و در نهایت شواهد قانع کننده ای برای مسیحیان است که او کاملا خدا است.

کتاب مقدس در دین مسیحیت، تنها تفسیر مورد بحث قرار نگرفته است. بسیاری بر این باورند که پیام های اخلاقی و زندگی اسطوره ها در این کتاب جای گرفته است و فقط یک کتاب دینی نیست. دیگران ادعا می کنند که کتاب مقدس در کل قرار است به معنای واقعی کلمه خوانده شود و پس از آن کسانی که انواع مختلف کتاب در کتاب مقدس متفاوت می دانند، به عنوان مثال به عنوان زبور اشعار گویا و انجیل گونه هایی از این کتاب هستند.

اگرچه دین مسیحیت یکی از ادیان توحیدی است، مسیحیان نیز بر این باورند که عیسی پسر خدا بود و او، و روح القدس، هر دو نیز به طور کامل خدا هستند، و همچنین به عنوان موجودیت جداگانه به طور کامل ن ها را می شناسند. این یک مفهوم بسیار سخت برای پیدا کردن درک آن است، و برخی از مسیحیان هستند که این را قبول نمی کنند، اما بیشتر مسیحیان آن را به عنوان یک بخش اساسی از ایمان خود می دانند. کتاب مقدس به طور خاص به تثلیث اشاره ای نکرد، اما آن را یک دکترین شایع که در اعتقادنامه که طرح هسته اصلی آن عقاید دین مسیحیت است.

خلاصه ای از اصول دین مسیحیت

شناخت خدا

امکان شناخت خدا به چند دلیل رد شده است. با وجود ای، اگرچه این امر صحیح است که انسان هرگز نمی تواند بطور کامل خدا را درک کند، اما به این معنا نیست که نمی تواند هیچگونه شناختی از او کسب کند. انسان قادر است به شناخت محدودی از خدا دست یابد، شناختی که می تواند واقعی و حقیق باشد. امکان کسب چنین شناختی به این دلیل میسر است که خدا خودش را مکشوف ساخته است. انسان فقط با اتکا به توانایی های خویش هرگز قادر به کشف یا درک خدا نخواهد بود.

دین چیست؟

فقط بوسیله مطالعه کلام خداست که می توانیم در مورد ماهیت دین حقیقی شناخت و آگاهی پیدا کنیم. در زبان های اروپایی، لغت «religion» (دین) از زبان لاتین گرفته شده و ارتباطی با زبان های عبری و یونانی، که زبانهای اصلی نگارش کتاب مقدس هستند، ندارد. در کتاب مقدس انگلیسی، این لغت فقط چهار بار به کار رفته است که عبارتند از : غلاطیان 14،13:1 و یعقوب 27،26:1. عهد عتیق دین را به عنوان «ترس خدا» تعریف می کند. این ترس یک احساس خوف و وحشت نیست، بلکه یک احترام همراه با ابهت نسب به خداست.

مکاشفه

بحث در مورد دین ما را بطور طبیعی به منشأ مکاشفه هدایت می کند. اگر خدا خودش را مکشوف نمی کرد، دین نیز وجود نمی داشت. اگر خدا خود را نمی شناساند، انسان به هیچ وجه امکان شناخت خدا را نمی داشت. اگر انسان به حال خودش رها می گردید، هرگز نمی توانست خدا را بشناسد. البته تفاوتی میان مکاشفه خدا در طبیعت و مکاشفه او در کتاب مقدس وجود دارد.

ملحدین و لاادری گراها اعتقادی به مکاشفه ندارند. پیروان وحدت وجود (پانته ایست ها) اگرچه در نظام فکر خود واقعاً جایی برای مکاشفه ندارند، اما گاهی از آن سخن به میان می آورند. معتقدین به خدا غیر فعال (دئیست ها) مکاشفه خدا در طبیعت را می پذیرند، اما ضرورت و واقعیت و حتی امکان مکاشفه ای خاص، نظیر کتاب مقدس را رد می کنند. اما ما هم به مکاشفه عمومی اعتقاد داریم و هم به مکاشفه خاص.

کتاب مقدس

اصطلاح «مکاشفۀ خاص» می تواند در بیش از یک معنا به کار رود. می تواند دلالت بر ارتباط مستقیم خدا از طریق پیام های کلامی و رویدادهای معجزه آسا نماید. انبیا و رسولان پیام الهی را نخست از خدا دریافت می کردند و بعد از مدتی آن را به نوشته در می آوردند. این گونه پیام ها اکنون در کتاب مقدس ثبت شده اند، اما کتاب مقدس فقط از این پیام ها تشکیل نشده است. در کتاب مقدس مطالب دیگری نیز وجود دارد که به روش های فوق طبیعی آشکار نشده اند و نتیجۀ مطالعه و تعمقات مردان خدا می باشند. به هر حال، اصطلاح «مکاشفه خاص» می تواند بر کتاب مقدس به عنوان یک کل دلالت کند، یعنی مجموعه ای مرکب در خصوص حقایق و رویدادهای مربوط به نحات، در چارچوب تاریخی مشخص. درستی و اعتبار این مجموعه از ضمانت الهی برخوردار است، چرا که به گونه ای قصور ناپذیر به واسطۀ روح القدس الهام شده است. با توجه به این حقیقت، می توان گفت برا ما، کل کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس، مکاشفه خاص الهی است. مکاشفه خاص خدا در کتاب مقدس نهفته است که امروز نیز حیات و نور و تقدس می بخشد.

کلیسا

واژۀ اصلی در عهد عتیق برای کلیسا از فعلی به معنای «فرا خواندن» و واژۀ اصلی در عهد جدید از فعلی به معنای «فرا خواندن برای خدمتی فوری» مستق گردیده است. هر دو واژه به کلیسا به عنوان جماعتی اشاره می کنند که از سوی خدا فراخوانده شده اند.

2000 تومان – خرید

اشتراک گذاری مقاله

تاکنون 10 نظر ثبت شده است.

 1. مرسی از مقالات عالی …

 2. من خرید کردم ایمیل هم برام اومد ولی روی لینک کلیک می کنم ای پیام رو نمایش می ده.
  با عرض پوزش، محدودیت دانلود برای این فایل وجود دارد.

 3. سلام من خرید کردم ایمیل برام اومد ولی مقاله نیومده باید چکار کنم؟؟؟؟؟

 4. رسید دیجیتال تراکنش

  نوع عملیات انجام شده خرید شماره ترمینال 10003257
  نتیجه عملیات موفق فروشگاه سامانه پرداخت اینترنتی Payline
  مبلغ 20,000 ریال آدرس سایت پذیرنده https://payline.ir
  شماره کارت 603799******4254 تاریخ انجام تراکنش 1394/09/29 11:41:55
  نام بانک صادر کننده کارت ملی شماره مرجع 1BPaA4Ek9NYaAkPCCgo5Pjoe9Ux+jg
  شماره پیگیری 156007 شناسه پرداخت 9414719

  مشتری محترم؛ صدور این رسید به منزله برداشت موفق از کارت شما می باشد و رسید تحویل کالا / خدمت نمی باشد. موفق بودن کسر وجه از کارت شما به فروشنده اعلام شده است.
  در صورتی که طرف مدت 30 دقیقه، فروشنده تأییدیه تحویل خدمت / کالا را به شرکت پرداخت الکترونیک سامان اطلاع رسانی نکند، مبلغ کسر شده حداکثر طی 72 ساعت آینده به حساب شما برگشت داده می شود.
  این اومده

  • سرکار خانم شما در ساعت 11:38 دقیقه اقدام به خرید این تحقیق کردید ولی خریدتون کامل نشده و پولی از طرف شما به حساب بنده واریز نشده
   شما 4 خط آخر رو بخونید متوجه عرض بنده میشید
   موفق باشید

 5. نمیتونم بخرم آپدیت نیستم 🙁
  یه سوال دارم میشه گف مسیحا مسلمانن؟؟

 6. سلام من خرید انجام دادم اما بعداز پرداخت که شد نزدم تکمیل فرایند خرید صفحه رفت الان موندم لینک دانلود نیست که دانلودش کنم ادرس ایمیل رو هم دادم از حسابم هم کم شد.بگید چکار کنم…………اینم شماره پیگیری016541

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز