خانه » مقالات حسابداری » دانلود مقاله حسابداری استهلاک و روش های آن

دانلود مقاله حسابداری استهلاک و روش های آن

دانلود مقاله حسابداری استهلاک و روش های آن با 64 صفحه و فرمت Word

حسابداری استهلاک به عنوان کاهش در ارزش محصول ناشی از گذشت زمان با توجه به استفاده و یا سوء استفاده تعریف می شود. استهلاک یک روش ارزیابی از تخصیص هزینه ها است. این تخصیص هزینه را می توان در تعدادی از عوامل دید، اما همیشه دوره برآورد زمان محصول می تواند درآمد این شرکت (زندگی اقتصادی) را با تولید مرتبط کند. هزینه استهلاک میزان تخصیص هزینه در دوره حسابداری است. تنها مواردی که ارزش های مفید در طول زمان می تواند با از دست دادن کاهش ارزش باشد.

در این مقاله مفاهیم استهلاک در حسابداری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به روش های استهلاک نیز اشاره کرده است. در ابتدای این مقاله استهلاک تعریف شده است و در ادامه انواع و روش های آن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین نرخ استهلاک موضوع بعدی است که به آن اشاره شده است. سپس تغییر روش استهلاک در آن توضیح داده شده است و در آخر مقررات مالیاتی درباره استهلاک است که بیان شده است.

آشنایی با مفاهیم اصلی و روش های استهلاک در حسابداری

اولین و احتمالاً مهم ترین جنبه استهلاک تخصیص بهای تمام شده است. بیشتر داریی های ثابت مخارج انتقالی برای درآمد (دوره های آتی) هستند و لذا در زمان تحصیل به صورت یک دارایی ثبت شده و سپس در دوره های آتی به صورت مخارج دوره و هزینه های دوره به حساب آورده می شود. بنابراین در تعیین سود حسابداری دوره، جمع هزینه های یک دوره شامل بخشی از بهای تمام شده دارایی های ثابت، در صورتی که این دارایی ها مورد بهره برداری قرار گرفته باشند، نیز می گردد. در بیشتر مباحث تخصیص استهلاک، فرض بر این است که بهای تمام شده دارایی تخصیص یافته در هر دوره به طور مستقیم یا غیر مستقیم با درآمدهای مورد انتظار یا سهم درآمد خالص هر دوره تطابق دارد. (در واقع، این مورد بیشتر در ملاحظه اصل تطابق هزینه ها و درآمدهای یک دوره، که مورد علاقه ترین مفهوم حسابداری حسابرسان است، مطرح گردیده است.)

ارتباط میان هزینه ها و درآمد ها بر مبنای یکی از ویژگی های زیر است :

  1. تطابق مستقیم هزینه های متحمل شده با یک درآمد بخصوص.
  2. تطابق مستقیم هزینه های متحمل شده با یک دوره.
  3. اختصاص هزینه ها به دوره هایی که از آن بهره مند شده ایم.
  4. هزینه (جاری) نمودن تمامی مخارجی که در دوره وقوع یافته اند، بجز آن ها که دارای منافع آتی می باشند.

استهلاک اموال و دارایی در ارتباط با ویژگی سوم مطرح می گردد. در واقع، استهلاک را به معنای سرشکن نمودن مخارج بلند مدت در طی سال های بکارگیری آن می باشد و دارایی های استهلاک پذیر به دارایی های سرمایه ای پایدار اشاره دارند که در طی یک دوره از بین نمی روند. از آنجا که فرض می شود دارایی های سرمایه ای استهلاک پذیر برای بیش از یک دوره منافعی دارند، به بهای تحصیلی به صورت سرمایه ای در می آیند، به گونه ای که سپس بر اساس یک روش منطقی به دوران عمر دارایی تسهیم می گردند. این فرایند را برای دارایی های مشهود نظیر ساختمان، تجهیزات و اثاثیه، (استهلاک Depreciation)، برای دارایی های که به صورت منابع طبیعی هستند نظیر معادن، (تهی شدن Deplotion) و برای دارایی های نامشهود همچون حق الامتیاز و حق انحصار، (Amortization) می نامند.

تقسیم بندی مفهوم استهلاک

  1. مفاهیم عملیات، در اینجا استهلاک را ناشی از فرسودگی، خرابی و از مد افتادگی می دانند.
  2. مفاهیم مالی، در این بخش، مفهوم استهلاک به چارچوب تئوری حسابداری بر می گردد و شامل علل زیر است :

الف: مفهوم جایگزینی که ذخیره سازی وجود برای جایگزین ساختن دارایی های ثابت (استهلاک پذیر) است.

ب: مفهوم ارزش گذاری، به این عنوان که استهلاک وسیله ای برای تعیین ارزش دارایی ها است.

ج: تعیین سود، در ارتباط با اصل تطابق هزینه و درآمد.

د: حفظ سرمایه.

حسابداری استهلاک

حسابداری استهلاک

جنبه دیگر استهلاک، استفاده از دارایی ها در طول عمر اقتصادی است و ترازنامه باید منعکس کننده این واقعیت باشد. بر این اساس، در زمان تحصیل، دارایی ها در ترازنامه به کل بهای تمام شده نشان داده می شوند ولی در سال های بعد میزان مستهلک نشده نمایان می گردد.

مسأله ای که در ارتباط با این موضوع مطرح می شود، جنبه ارزش گذاری است. گاه ممکن است کاهش در ارزش دارایی ها، که در ترازنامه نمایان می گردد، به عنوان جنبه ارزش گذاری استهلاک مورد توجه قرار گیرد. به کار بردن این مفهوم خطرناک و گمراه کننده است چرا که ممکن است در بر گیرنده این مطلب باشد که مبلغ نشان داده شده در ترازنامه واقعیتی از ارزش بازار دارایی هاست.

در حالی که استهلاک بر مبنای تخصیص هزینه واقعی، تلاشی در این جهت نیست. در اینجا استفاده از واژه ارزش دفتری (بهای تمام شده تاریخی منهای استهلاک تا آن تاریخ) برای نشان دادن ارقام ترازنامه بسیار مفیدتر و پذیرفته شده است و بیانگر این مطلب است که بین ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه ای وجود ندارد.

استهلاک یک هزینه از جیب پرداخت شده است و استهلاک یک هزینه واقعی و صریح است و نه آن طور که عده ای تصور می کنند، یک هزینه یا پرداخت تقلبی، مفروض و حدسی. این تصور در نتیجه مقایسه کردن استهلاک با سایر هزینه ها و عنوان اینکه استهلاک یک هزینه غیر نقدی است، بوجود آمده است.

ماهیت استهلاک

اغراق بسیاری در مورد ماهیت ویژه استهلاک وجود دارد. سود دوره ای حسابداری، در سطح ساختاری، ضرورتاً شامل تطابق هزینه های شناخته شده و تحقق یافته دوره با درآمدهای مربوط (هزینه هایی که به صورتی معقول به چنین درآمدهایی قابل اختصاص هستند) است. در این فرایند، تفاوتی میان اثر و اهمیت یک گروه از هزینه های در مقایسه با گروه دیگر وجود ندارد. چنانچه در این میان هزینه ای یا بخشی از آن حذف گردد، سود متعلق به سهامداران بیشتر گزارش خواهد شد. چنین گزارشی (در صورت اساسی بودن) باعث گمراهی شده، به تصمیمات غیر خردمندانه، چه برای مدیریت و چه برای سایر اشخاص ذی نفع، منجر می گردد. ضمن این که یکی از نتایج قطعی این چنین حذفی، افزایش پرداخت مالیات خواهد بود، این دیگر تفاوتی نمی کند که این هزینه، هزینه پرسنلی باشد یا هزینه سوخت و انرژی و یا هزینه استفاده از داراییها و اموال. در واقع هر یک ریال هزینه نسبت یکسانی از جمع درآمدهای به دست آمده و سود خالص تحقق یافته همانند ریال های دیگر دارد.

استهلاک یک هزینه، اختیاری و حاشیه ای نیست و هیچ گونه تصور موهومی درباره خدمات و تسهیلات عملیاتی اموال و دارایی های ثابت و این که این چنین تسهیلاتی را نمی توان در انجام عملیات نادیده گرفت، وجود ندارد. از این رو هزینه چنین تسهیلاتی را متطقاً نمی توان نادیده گرفت و یا این که در بخش فرعی در محاسبات سود بکار برد.

البته مسائل خاصی در ارتباط با اندازه گیری بخشی از بهای اموال که به صورتی متناسب بتوان آن را به درآمدهای یک سال به خصوص اختصاص داد، وجود دارد. این درست است که یک واحد اموال را می توان به صورت یک سری خدمات در نظر گرفت که بعد از نصب آن می توان این سرویس دهی را دریافت نمود، اما در ارتباط با میزان استفاده از یک دارایی در دوره های زمانی مختلف و مجموع زمانی که آن دارای تسهیلات مؤثر است، عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، ذغال سنگ به صورت اجزای فیزیکی مورد مصرف قرار می گیرد. در این حالت، مبنایی مناسب برای اندازه گیری میزان تقاضا شده و مقادیر مصرف شده یک سال بخصوص ارائه می دهد، اما از سوی دیگر کوره، برای استفاده در طی چندین سال در نظر گرفته شده و آن را باید از زمان تحصیل تا تاریخ کنارگذاری که مورد بهره برداری قرار می گیرد، مورد سنجش قرار داد.

بسیاری از اختلاف نظرات و مناقشات مربوط به ماهیت و اهمیت حسابداری استهلاک ناشی از روش های ناروا و تعریف ها و اصطلاحات نادرست است. روش غیر مستقیم کاهش حساب اموال برای برآورد استهلاک معوق و بعلاوه بکارگیری اصطلاح ذخیره در بیان حساب کاهنده دارایی ها را از جمله این مسائل دانست. یک مقال برای بیان عدم تفهیم واژه ذخیره استهلاک، یک وکیل دادگستری که به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت منصوب شده و با دیدن عبارت ذخیره استهلاک در ترازنامه از مدیر مالی شرکت، چنین وجوهی را طلب می کند.

روش های حسابداری استهلاک

روش های حسابداری استهلاک، به معنای ذخیره سازی و انباشتن وجوه نیست. حساب ذخیره یا اندوخته استهلاک در واقع حسابی است که به صورت قراردادی در مقابل بهای برآوردی مصرف شده اموال در کنار حساب اموال (در واقع به صورت یک حساب کاهنده) بستانکار می گردد. این مفهوم از معنای وجوه جریان های نقدی بسیار دور است. به بیان دیگر، استهلاک انباشته (یا ذخیره استهلاک)، همانند اندازه گیری سوراخ های یک نان شیرینی است. این حالت یعنی نشان دادن استهلاک انباشته به صورت یک حساب کاهنده از بهای تمام شده اموال و دارایی ها ناشی از بکارگیری روش چند بخشه نمودن حسابداری است که مخارج تحصیل دارایی را در یک بخش ثبت می کند و هزینه جذب شده را در بخشی دیگر.

همانطور که گفته شد، حسابداری استهلاک به معنای ذخیره سازی وجود نیست، لازم است به آن اضافه گردد که استهلاک منابع وجوه نیز نیست. بسیاری از افراد گمان می کنند که فرایند حسابداری استهلاک (تحقق استهلاک) به صورتی خودکار و اتوماتیک، فراهم کننده وجوه است و استهلاک وجوهی را برای جایگزین ساختن یا توسعه و بهبود دارایی های سرمایه ای فراهم می آورد و یا اینکه ضرورتاً به دست آوردن پول بیشتر، با تحقق استهلاک بیشتر برابر است. اما این موضوع کاملاً اشتباه، و اساساً باطل و مردود است. حسابداری ابزار مهمی برای اداره شرکت است اما خوشبختانه یا متأسفانه قدرت جادویی ندارد، چرا که وجوه تنها در اثر فروش کالا و خدمات به مشتریان به یک قیمت بخصوص حاصل می شود نه بوسیله حسابداری. حسابداری استهلاک تنها مانعی برای جلوگیری از انتقال وجوه دریافتی از مشتریان به دولت (کاهش مالیات پرداختی) است. بعلاوه واقع گرایی بسیار کمی در این نکته وجود دارد که جریان وجوه از مشتریان می تواند صرفاً بوسیله افزایش مبلغی از بهای اموال، که به عملیات جاری بدهکار شده است، افزایش یابد. شکی نیست که رابطه غیر مستقیمی بین حسابداری صنعتی و حجم دریافت ها از مشتریان وجود دارد. اما این تصور رویایی است که چنین دریافت هایی به خودی خود با افزایش یا کاهش هزینه استهلاک، ترقی یا کاهش پیدا کند.

3000 تومان – خرید

اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز