خانه » مقالات مدیریت » دانلود مقاله درباره تصمیم گیری در مدیریت

دانلود مقاله درباره تصمیم گیری در مدیریت

دانلود مقاله درباره تصمیم گیری در مدیریت از سری مقالات مدیریت با 60 صفحه و فرمت اجرایی Word

در فرآیند تصمیم‌ گیری برای حل مسئله باید به موازات تأثیر متغیرهای جدید، راه‌ حل های مربوط، ذخیره شده، تصمیم گیرنده با استفاده از مجموعه راه‌ حلهای اصلی و ذخیره به حل مسأله بپردازد. در این راه شناسایی محدودیت ها و موانع و نیز شناخت منابع و چگونگی تخصیص آنها بخشی از اقدام برای شناخت مسأله است. شناخت مسئله که موجب ارزیابی و مبنای ارزش گذاری پدیده‌ ها است با منبع شناخت (منبع ادراکی) رابطه مستقیم دارد.

مقاله فرایند تصمیم گیری در مدیریت موضوع این مطلب در سایت دانلود مقاله می باشد. در زیر شما می توانید مطالب مهمی که در این مقاله آمده است را مشاهده کنید :

 • در ابتدای مقاله مفهوم تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به اهمیت آن اشاره شده است.
 • به نظر شما عوامل اصلی تصمیم گیری چه مواردی می تواند باشد؟ ما در این مقاله پیرامون آن بحث کرده ایم.
 • در ادامه شما با مدل های تصمیم گیری به صورت کامل آشنا می شوید.
 • سپس شما با موضوع موانع تصمیم گیری آشنایی پیدا می کنید.

فرایند تصمیم گیری در مدیریت

سایمون یکی از معدود محققانی است که در رابطه با مفهوم تصمیم گیری، مطالعات زیادی را انجام داده است. او مدیریت و تصمیم گیری را دو کلمه هم معنی می داند.

تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد و با این تصمیمات، سازمان را به سوی اهداف و راهبردهایش رهنمون می سازد.

امروزه شرکت ها باید به صورت خیلی سریع در موقعیت ها و شرایط بحرانی و خیلی حساس، تصمیم گیری نمایند. برای این منظور، باید تعدادی از افرادی که اطلاعات بیشتری دارند اعتماد کرده و برنامه های توسعه ای جهت تحت پوشش قرار دادن سیستم های فناوری اطلاعات که سازمان های یاد گیرنده را به وجود می آورند را ایجاد نموده و برای استفاده سریع تر و راحت تر از اطلاعات سیستم، فرآیند ها را مهندسی مجدد می نمایند.

ولی اطلاعاتی که سریع تر به دست می آیند لزوماً به تصمیمات درست تر ختم نمی شوند. چه چیزی اطلاعات را به یک نیروی بالقوه ای برای تصمیم گیری فرد مدیر بستگی داد.

بسیاری از دانشمندان مدیریت معتقدند که فرآیندهایی که برای تصمیمات راهبردهای به کار برده می شوند کیفیت آن تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهند. کمبود آزمایش های مقدماتی که تأثیر روش های تصمیم گیری را بر کیفیت آن ها سنجد، بسیار محسوس است.

تعریف تصمیم گیری

تصمیم گیری فرایندی است مرکب که شبکۀ پیچیده ای از تصمیمات قبلی را در بر می گیرد. ماهیت پیچیده و مرکب آن سبب گردیده که مطالعۀ تصمیم گیری کاری بس دشوار و سرنوشت ساز قلمداد شود.

هر چند به ظاهر تصور می شود که فقط مدیران راهبردی در آن سهم دارند لکن در عمل، تصمیم گیری مسئولیت اصلی همۀ مدیران به شمار می رود و آن گونه که هال نیز اشاره دارد تصمیمات در انواع متنوعی وجود دارد.

بدین لحاظ، در پس هر تصمیم اساسی تصمیمات متعدد و گسترده ای نهفته است که مدیران میانی و عملیاتی به کمک قابلیت های انسانی مجموعه های تحت امر خود در ساخت و اتخاذ آن سهم به سزایی دارند.

مدل های فرآیند تصمیم گیری

در این جا بررسی چهار مدل عقلانی (کلاسیک)، مدل سازمانی (نئوکلاسیک)، مدل سیاسی (انطباق پذیر) و مدل فرآیندی (مدیریتی) تصمیم گیری پرداخته می شود. در این جا نویسنده معتقد است که تصمیم گیری مدیریتی، هم محصول فرهنگی است که در آن وجود دارد و هم آن فرهنگ را تحت تأثیر قرار می دهد.

مدل عقلانی تصمیم گیری

بنا به اعتقاد تارتر و هوی دنیای نظریه تصمیم کلاسیک رُک و بی پرده است. برای حل یک مسأله یک بهترین راه حل وجود دارد؛ آن را بیابید، انتخاب کنید و به اجرا گذارید. مطابق با این فرایند یک رشته گام های متوالی به شرح ذیل می شود :

 1. شناسایی مسأله : تعیین ناهمخوانی و تناقضات بین پیامدهای واقعی مورد انتظار.
 2. تشخیص مسأله : جمع آوری و تحلیل اطلاعات که برای تعیین ماهیت مسألۀ مورد نیاز است.
 3. تعیین و تعریف شقوق گوناگون مسأله : بسط و گسترش گزینه هایی که به طور بالقوه و به عنوان راه حل مطرح می شوند.
 4. بررسی پیامدها : پیش بینی اثرات احتمالی هر یک از شقوق.
 5. اتخاذ تصمیم : ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه ای که می تواند منجر به پیشینه سازی اهداف گردد
 6. انجام و پیاده سازی تصمیم : مدل کلاسیک یک استراتژیک بهینه سازی است. این رویکرد مبتنی بر نظریه کلاسیک فرض می کند که اهداف از وضوح لازم برخوردارند، اطلاعات کامل است، و ظرفیت شناختی لازم برای تحلیل مسأله وجود دارد. این مدل جای اینکه یک شرح و توصیف از نحوه عمل تصمیم گیرندگان باشد یک ایده آل است.

مدل سازمانی تصمیم گیری

ترویج مدل سازمانی مرهون تحقیقات مارچ و سی ارت می باشد. ایشان با دیدگاه رفتاری خود نسبت به سازمان و مدیریت و مسائل مربوط به آن قدمی فراتر از محدودۀ نظریه پردازان کلاسیک برداشتند.

مدل سازمانی بیشتر رویکردی نئوکلاسیک برای تصمیم گیری سازمانی به شمار می آید و با انکار حالت تجویز مدل کلاسیک و عقلانی تلاش می کند، رویکرد بازتری را جایگزین آن نمایند.

دانلود مقاله درباره تصمیم گیری در مدیریت

دانلود مقاله درباره تصمیم گیری در مدیریت

مارچ و سی ارت پنج انحراف مهم از مدل عقلانی را در تحقیقات خود به شرح زیر ملاحظه نمودند :

 1. تصمیم های مدیریتی اغلب پیچیده هستند و در یک زمان فقط به یک تعدادی از جنبه ها می توان توجه کرد. بنابراین باید تصمیم گیرندگان مدیریتی تصمیمات را به جای وابسته به هم تقسیم نمایند.
 2. چون تصمیم گیرندگان مدیریتی دارای تمام راه حل های ممکن نیستند، کافی است به یک سلسله اعمال رضایت بخش که به اندازه کافی برای حصول هدف مناسب هستند، قانع شوند.
 3. جستجو و کشف راه حلی برای تحقق هدف. به این معنی که، سازمان ها راه حال هایی را از طریق رویه های تحقیقی نسبتاً ثابت و متوالی ایجاد می کنند.
 4. اجتناب از عدم اطمینان. سازمان ها تمایل به اجتناب از عدم اطمینان دارند. این کار از طریق اقداماتی صورت می گیرد که با کسب بازخور کوتاه مدت نسبت به نتایج حاصل بتوانند اصلاحات به موقع را انجام دهند تا تفاوت بین عملکرد و هدف موجود از میان برود.
 5. فهرست کردن راه حال ها. سازمان ها تمایل به داشتن راه حل های بسیاری دارند که ممکن است اجرا شود. در شرایطی که بازخور نشان دهد که این انتخاب رضایت بخش مفروض، نتایج مطلوبی را با خود به همراه ندارد، به راه حال های دیگری اندیشیده می شود.

مدل تصمیم گیری تدریجی یا رویشی

چارلز لیندبلوم نخستین توصیف را از مدل رویشی تصمیم گیری به عنوان علم ره بردن از آشفتگی ها ارائه داد. او بر این باور بود که مدیران مدت زمان زیادی نسبت به تحلیل نظام مند وسایل – اهداف در آشفتگی به سر می بند و عقلانیت آنان از لحاظ ظرفیت و توان پردازش پردازش ذهنی حد و مرز محدود و معینی دارد.

مدیر بر مبنای اطلاعات ناقص و صرفاً با دسترسی به بخشی از کل اطلاعات تصمیم گیری می نماید. عقلانیت و اطلاعات محدود امکان هرگونه تصمیم گیری جامع و عمیق را مدیر سلب می کند.

برای رفع چنین مشکلی لیندبلوم نسخه تصمیم گیری تدریجی را پیشنهاد می کند. یعنی در هر مرحله باید تصمیمی را اتخاذ نمود که اگر چه تصمیم کامل و جامعی نیست، بلکه در شرایط کنونی می تواند پاسخگوی مسأله پیش آمده باشد و در یک استمرار زمانی و بررسی شرایط به تدریج می توان انتظار دستیابی به تصمیم جامع را داشت.

بر این اساس، نمی توان دربارۀ مسأله ای یک بار و برای همیشه تصمیم گیری نمود، بلکه به طریق تدریجی در هر مرحله تصمیمی که سودمند تشخیص داده شده است، اتخاذ می شود و در یک فرایند تکاملی و مقایسه ای تصمیمات بعدی گرفته می شود.

مدل سیاسی تصمیم گیری

مدل سیاسی، مبتنی بر رشته های علوم سیاسی، فلسفه و جامعه شناسی است. اساس و پایه مدل سیاسی کاملاً رفتاری است و به سمت حصول نتایج کوتاه مدت در درون یک قلمرو سیاسی حرکت می کند. مدل سیاسی استراتژی تصمیم گیری سازش یا مذاکره را به کار می برد.

مدل فرآیندی تصمیم گیری

بکارگیری رویکرد فرآیندی برای تصمیم گیری مدیریتی به وضوح رو به افزایش است. سایمون سه عنصر اساسی برای فرآِندهای تصمیم گیری را شامل موارد زیر دانست :

 • یافتن فرصت هایی برای اتخاذ یک تصمیم
 • یافتن سلسله عملیات ممکن
 • انتخاب در میان سلسله عملیات
5000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز