خانه » مقالات حسابداری » دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات از سری مقالات حسابداری با 72 صفحه و فرمت اجرایی Word

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از مجموعه سیستم های جامع‌ یکپارچه‌ و شاید‌ مهمترین بخش از این مجموعه مطرح است. دیدگاه ها و نظریه ‌های متفاوتی در ارتباط با اجزای این‌ سیستم از سوی صاحب نظران مطرح شده است.

قبل از طرح مباحث حسابداری مدیریت‌ در جامعه حسابداری ایران‌ و حتی‌ سال ها پس از طرح این مباحث، سازمان مالی موسسه ‌ها و شرکت های صنعتی به دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی تقسیم می ‌شد.

در بخش حسابداری مالی وظایفی همچون تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل ‌(پلمپ شده) و دفاتر حسابداری معین مالی مانند حساب بانک، صندوق، بدهکاران و حسابداری خرید، حسابداری فروش و محاسبه، کنترل و پرداخت حقوق و مزایا انجام می‌ شد و در بخش حسابداری صنعتی وظایفی همچون حسابداری موجودی های انبار‌، حسابداری‌ اموال، ماشین آلات و تجهیزات، محاسبه و کنترل بهای تمام شده محصولات و خدمات و ثبت دفاتر و کارت حساب های معین صنعتی و همچنین تهیه بودجه سالانه شرکت انجام می ‌شد.

هرچند هنوز تعدادی از موسسه‌ های متوسط و بزرگ‌ اقدام‌ به اصلاح نظام مالی و ساختار سازمانی امور مالی خود نکرده ‌اند اما شاید بتوان گفت طبقه ‌بندی صحیح دیگر تقسیم بندی پیش گفته نیست و باید امور مالی به دو بخش حسابداری عمومی و حسابداری ‌مدیریت‌ تقسیم‌ شود که حسابداری عمومی وظیفه تهیه و ارایه گزارش های مربوط به اطلاعات گذشته تاریخی را به عهده داشته باشد و حسابداری مدیریت با پیش بینی اطلاعات مربوط به آینده سروکار داشته باشد‌. بدیهی‌ است‌ اشخاص ذینفع داخلی و خارجی با‌ اطلاعات‌ هر‌ دو بخش از امور مالی سروکار خواهند داشت.

دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

روش های محاسبه و طبقه ‌بندی اطلاعات و رویدادهای مالی در هر‌ دو‌ بخش‌ باید مشابه باشد تا قابلیت مقایسه نتایج فراهم آید. حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در‌ موسسه ‌های‌ صنعتی ایران نسبت به سایر بخش های امور مالی دارای حجم کار کمتری است‌ اما‌ بخش‌ عمده ‌ای از دارایی های موسسه را تشکیل می ‌دهد، از این ‌رو توجه به آن اهمیت دارد.

بیشتر‌ شرکتها‌ در سالهای اخیر با توجه به رشد و گسترش استفاده از کامپیوتر، از نرم‌ افزارهای‌ کاربردی‌ جهت‌ انجام عملیات دفترداری، حقوق و دستمزد، انبارداری و حسابداری انبار، محاسبات کارکرد پرسنل و کنترل حضور و غیاب استفاده‌ می ‌کنند‌. اما تعداد بسیار کمی از نرم‌ افزارهای کاربردی حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات برخوردار‌ هستند‌.

بدیهی‌ است افزایش میزان استفاده از یک نرم ‌افزار کاربردی علاوه بر اثرات مثبت در موسسه استفاده‌ کننده‌، موجب‌ بالا‌ رفتن قابلیت ها و کیفیت آن نرم‌ افزار نیز می ‌شود.

با توجه به توضیحات پیش گفته‌ سعی‌ شده است حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات با نگرش سیستمی و حرفه ‌ای به صورتی بیان شود که بتواند‌ ملاکی‌ جهت انتخاب نرم‌ افزارهای کامپیوتری در این زمینه باشد.

حسابداری اموال، همچون سایر‌ سیستم ها‌ با داده‌ های ورودی، پردازش اطلاعات و گزارش های خروجی‌ و نظام‌ بازخور‌ اطلاعات سروکار دارد (دیدگاه سیستمی).

همچنین حسابداری‌ اموال‌ ناظر بر سه بخش تحصیل ،استفاده، واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دیدگاه حرفه ‌ای‌) می ‌باشد‌.

داده ‌های ورودی را نیز می ‌توان‌ به‌ دو بخش‌ اطلاعات‌ پایه‌ و اطلاعات جاری طبقه ‌بندی کرد، با این‌ تعریف‌ که اطلاعات پایه آن دسته از اطلاعات است که در طی یک‌ دوره‌ مالی انتظار تغییر در آنها وجود‌ ندارد و یا کم است‌.

استفاده از اموال، ماشین‌ آلات و تجهیزات

همانطور که در تعریف اموال، ماشین آلات و تجهیزات گفته شد‌، این دسته از دارایی ها به قصد فروش تحصیل نمی ‌شوند و هدف از‌ تهیه‌ آنها‌ بهره‌ برداری برای تولید یا عرضه کالا و خدمات یا اجاره به دیگران است. از لحاظ اصولی اموال به ‌‌قصد‌ استفاده و نه انبار کردن تهیه می ‌شوند، اما گاهی مشاهده می ‌شود که در انبارهای‌ موسسه‌ های‌ اقلام‌ اموال، ماشین‌ آلات و تجهیزات بهره ‌برداری نشده نیز وجود دارد که ناشی از شرایط اقتصاد تورمی و تعرفه‌ های‌ فروش کارخانجات تولید کننده می‌ باشد.

دارایی ها پس از پایان عمر مفید خود دارای ارزش‌ اسقاط نیز می ‌باشند، بدین‌ مفهوم‌ که قابل فروش هستند. تفاوت بهای تمام شده خرید و ارزش اسقاط دارایی معادل مبلغی است که باید در طول عمر مفید دارایی و عمدتا به دلیل استفاده و گهگاه مرور زمان به حساب‌ هزینه منظور شود.

دانلود تحقیق حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

دانلود تحقیق حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

واگذاری و کنارگذاری‌ اموال، ماشین آلات و تجهیزات

اموال، ماشین آلات و تجهیزات به راه ها و دلایل مختلف واگذار و کنار گذاشته‌ می ‌شوند‌ که به طور عمده عبارتند از :

الف‌- فروش‌ دارایی‌ که در این صورت باید بهای فروش‌ و سود ‌(زیان) حاصل در دفاتر ثبت گردد،

ب- معاوضه با دارایی مشابه یا غیر مشابه که‌ با‌ سرک نقدی و یا بدو سرک‌ می ‌باشد‌. به‌ هرحال در‌ این‌ رابطه‌ نیز مطابق استانداردهای مبادلات غیر پولی باید‌ نتایج‌ در دفاتر ثبت شود و در صورت تکمیل فرایند کسب درامد، سود (زیان‌) حاصل‌ یابد شناسایی و در دفاتر ثبت شود‌،

ج- از بین رفتن دارایی‌ به‌ دلیل حوادث طبیعی (سیل، زلزله‌، آتش‌ سوزی‌) که در این حالت نیز در صورت پوشش بیمه و تامین بخشی از خسارات‌ دارایی‌ سود (زیان) حاصل باید شناسایی‌ و در‌ دفاتر‌ ثبت شود،

د- سرقت‌ دارایی ‌(به طور عمده در‌ ارتباط‌ با وسایل نقلیه) که در این حالت اگر احتمال پیدا‌ کردن‌ و عودت وجود داشته باشد فقط ذخیره‌ در‌ حساب ها منظور‌ شود‌، در‌ غیر این صورت با‌ توجه به وجود یا وجود نداشتن پوشش بیمه ‌ای نتایج شناسایی و در دفاتر ثبت می‌ شود.

دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات عنوان این پست از سایت Downloadarticle.ir می باشد. این مقاله از 6 بخش تشکیل شده است که در زیر می توانید موضوع این شش فصل را مطالعه نمایید :

  • در بخش اول، تعیین بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  • در دومین بخش از این مقاله، طرق تحصیل اموال، ماشین آلان و تجهیزات مورد بحث واقع گردیده است.
  • مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات موضوع سومین فصل از این مقاله می باشد.
  • در بخش چهارم به موضوع واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات اشاره شده است.
  • و در بخش پنجم به کنترل های داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات پرداخته شده است.
3000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز